Gheorghe Buşoiu şi Lucian Giura – “Profiluri medieşene”

În ziua de 30 iunie 2011, publicistica medieşeană s-a îmbogăţit cu o lucrare extrem de interesantă semnată de prof. Gheorghe Buşoiu şi prof.univ.Lucian Giura.
Povestind la un eveniment cu unul din cei doi autori prof. Gh.Buşoiu, mi-a relatat faptul că ideea scrierii acestei cărţi de o asemenea anvergură e mai veche. Cu aproximativ 10 ani în urmă, cei doi autori şi-au propus adiţionarea între copertele unei lucrări în două volume, a tuturor persoanelor ce s-au remarcat în cele mai diverse domenii de activitate. Aria de cuprindere era una foarte cuprinzătoare, cei doi autori au pornit la drum, ducând o muncă asiduă de documentare, investigare şi cercetare, adunând un imens material de o bogăţie inestimabilă.
Acest bagaj de informaţii, a determinat în final redactarea şi editarea unei cărţi ce reflectă variatele preocupări ale unor semeni de-ai noştri în decursul veacurilor. Rod al cercetarilor, ce se întinde pe un spaţiu de peste şapte secole, cartea înregistrează un număr de peste 200 de persoane , de “voci” care au trait şi au creat în comunitatea medieşeană.
În şirul numelor ce fac obiectul cărţii de faţă, şi care au avut tangenţă într-un fel sau altul cu municipiul de pe Târnava Mare, identificăm următoarele categorii de persoane: oameni care s-au născut şi şi-au desfăşurat activitatea în oraşul de obârşie; medieşeni care s-au remarcat pe alte meridiane ale globului; persoane născute în diferite colţuri ale ţării care s-au stabilit la Mediaş, sau oameni care au venit de prin alte zări, s-au stabilit, dar au şi plecat în alte părţi, în ţară sau străinătate.
De remarcat că domeniile sunt foarte diversificate, iar persoanele “radiografiate” au avut diferite pasiuni, urmărite cu interes de toate generaţiile ce s-au perindat de-a lungul timpului prin Mediaş. Iată doar câteva nume ce fac obiectivul personajelor acestui original dicţionar: Ludovic Spiess tenor liric, Andrei Marga, fost ministru al învăţământului; Octavian Fodor, academician, fost rector al Institutului Medico farmaceutic din Cluj, George Popa, poet şi critic medieşean, Titu Andronic, George Nimigeanu, Petru Lupan scriitori; Petru Dumbrăveanu, Mihai Bandac, Grigorie Munteanu, Vasile Popescu artişti plastici etc.
Din argumentul cărţii aflăm că sugestia autorilor este  aceea ca generaţiile comunităţii viitoare să ducă mai departe acest demers de a completa acest dicţionar cu alte generaţii de personalităţi medieşene.
Ca o concluzie pot afirma că această lucrare este un important şi util instrument de lucru pentru cei interesaţi, îndeosebi pentru cercetătorii preocupaţi de istoria locală. De menţionat e faptul că Profiluri medieşene există în fondul de carte al Bibliotecii municipale St.L.Roth Mediaş, iar cei interesaţi de conţinutul ei , o pot lua acasă sub formă de împrumut.
Lectură plăcută!

profiluri mediesene

Cartea a apărut în Sibiu: Tehno Media, în anul 2011.

6 Comments Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s