Aniversare Ştefan Ionescu

Născut în Mediaş, judeţul Sibiu, la 27 decembrie 1945, inginerul geofizician Ionescu Ştefan, s-a simţit puternic atras de meandrele istoriei locale, încă din fragedă tinereţe, după cum şi mărturiseşte în prima carte tipărită : “Născut în Mediaş, după război, în anii tinereţii mele am simţit acut absenţa unor monografii sau lucrări documentare despre oraş, despre istoria lui şi despre monumentele medievale care mă înconjurau la tot pasul. Am constatat recent că există totuşi un material bibliografic destul de bogat pe această temă, dar tirajul redus, modul de abordare sumar şi, de multe ori aflat sub incidenţa ideologiei de stânga (clasa muncitoare şi rolul ei decisiv în evoluţia oraşului), calitatea grafică deficitară a multora din imaginile prezentate au făcut ca pentru mulţi locuitori, istoria propriului oraş să rămână un domeniu cvasinecunoscut.”
Aceste afirmaţii reprezintă solide argumente care l-au determinat pe autor să scrie lucrarea monografică cu acest atrăgător titlu: Mediaş – monumente medievale.
Din păcate,  în luna august a anului 2011,  Ştefan Ionescu se stinge din viaţă,  iar Consiliu Local al municipiului, îi acordă post-mortem titlul de Cetăţean de Onoare pentru merite deosebite.

Ionescu S.

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s