Istorii locale : Un monument istoric, Casa Schuster-Dutz, Mediaş

Casa natală în care s-a născut şi a locuit celebrul poet, scriitor şi om de cultură medieşean Gustav Schuster Dutz este amplasată în Piaţa Regele Ferdinand I,  numărul 14, în vecinătatea vechii Şcoli a Piariştilor. Actualmente clădirea este una dintre puţinele construcţii din Mediaş aflate pe lista  monumentelor istorice de importanţă naţională, având codul SB-II-m-A-12442, conform Ministerului Culturii.
Imobilul a fost construit peste o veche casă medievală, la începutul secolului al XVIII-lea (cca. 1705) purtând  amprenta arhitecturii baroce. Faţada edificiului prezintă o serie de aspecte specifice stilului amintit, dintre care cele mai evidenţiate sunt cornişele orizontale dispuse deasupra ferestrelor, precum şi cei cinci pilaştri, care marchează axele clădirii pe verticală. Dintre aceştia, cei de la nivelul etajului au fost realizaţi mult mai atent, putându-se observa atât baza înălţată cât şi capitelurile ionice, decorate cu flori de abac. Deasupra fiecărei ferestre de la  etaj se regăseşte câte un motiv decorativ sub forma unei figuri antropomorfe, înconjurată de elemente vegetale. Un alt detaliu important din punct de vedere arhitectural este lucarna acoperişului, realizată în formă de arc semicircular, decorată cu simboluri mistice (ochiul divin), şi cu o singură fereastră flancată de volute.
O lucrare deosebită este reprezentată şi de grilajele întâlnite la ferestrele parterului, confecţionate din fier forjat la începutul secolului al XIX-lea. Acestea sunt bogat decorate, cu elemente şi motive vegetale şi zoomorfe, dar păstrează inclusiv monograma proprietarului din perioada respectivă, şi anume iniţialele J. S. (Johann Schuster, stră-bunicul lui Gustav Dutz).
La parterul casei a funcţionat din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (cca. 1784) farmacia Zum Auge Gottes (La ochiul Zeilor), înfiinţată la Mediaş, de către farmacistul Johann Peter Schuster. Aceasta a fost deschisă până în anul 1949, când a fost naţionalizată de către regimul comunist. Denumirea farmaciei a reprezentat şi numele sub care era cunoscută clădirea în epocă, iar de la decesul lui Gustav Schuster (1968),  devine simplu: casa Schuster-Dutz.

Viorel ŞTEFU

SDutz 15                     SDutz 1

SDutz 5                            SDutz 7

SDutz 9                                                   SDutz 14

Bibliografie:

Alexandru Avram, Topografia monumentelor istorice din Transilvania. Municipiul Mediaş. Centrul istoric, Sibiu, 2006.
Eugenia Greceanu, Monumente medievale din Mediaş, Bucureşti, 1968.
Ştefan Ionescu, Mediaş. Monumente medievale, Sibiu, f.a.
Alexandru Avram, Lucian Giura, Mediaş, Bucureşti, 1985

Alte articole privind istoria orașului Mediaș găsiți aici : https://andreeabooks.wordpress.com/istorie/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s