Aniversare George L. Nimigeanu

Poetul medieşean George L. Nimigeanu a văzut lumina zilei la 3 ianuarie 1938 în comuna Tereblecea, în fostul judeţ Rădăuţi (azi Ucraina).
Având regim de refugiată, familia Nimigeanu este nevoită să-şi schimbe mereu domiciliul, în anul 1953, când multe familii, considerate înstărite, „duşmane ale poporului” din zonele  graniţei de sud-vest a ţării au fost deportate în Bărăgan. Urmare a unei hotărâria P.M.R. şi a statului român, o serie de oameni din Banat şi Oltenia (îndeosebi din judeţul Mehedinţi) au fost ridicaţi, în vara anului 1953, doar cu ce-şi puteau pune în căruţe într-un timp de 1-2 ore şi duşi cu vagoanele de vite în zona Lacului Brateş din Bărăgan. Fiindu-i interzisă continuarea studiilor după absolvirea clasei a VII-a, viitorul poet a îndeplinit mai multe munci insalubre ca: muncitor agricol cu ziua, porcar la o întreprindere de creştere şi îngrăşare a animalelor, profesor necalificat timp de doi ani, militar la o unitate militară de marină, trei ani şi din nou, vreme de un an, tot profesor necalificat.
Aici, în Bărăgan, George Nimigeanu a urmat cursurile liceale: mai întâi clasele a VIII-a şi a IX-a la Liceul Teoretic din Feteşti Gară (la fără frecvenţă), iar clasa a X-a la Liceul Teoretic din Cernavodă. George L. Nimigeanu s-a calificat ca profesor de educaţie fizică în urma absolvirii Facultăţii de educaţie fizică şi sport din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. După obţinerea diplomei de profesor se stabileşte în Mediaş şi este numit profesor la Şcoala generală nr. 2. Era în anul 1965. A mai funcţionat ca profesor la Şcolile generale nr. 5 şi nr. 7, în cele trei şcoli generale având câte o perioadă de doi ani şi funcţia de director adjunct.
Debutul în presă se produce în anul 1968 în ziarul „Tribuna Sibiului” cu poemul “Vârsta incandescentă”.
Anii ’70 au reprezentat o perioadă extrem de fastă pentru mişcarea culturală medieşeană. Este momentul când cenaclul „Octavian Goga”, patronat de Biblioteca Municipală Mediaş, polarizează în jurul său, ca un „fluviu careşi adună apele”, un grup de vârstnici şi tineri care băteau la porţile afirmării. E de menţionat, dintre vârstnici, în primul rând George Popa, care intrase vânjos în literatură, când cei mai mulţi dintre cenaclişti nici nu se născuseră.
Lui George Popa i se alătură Ionel Călbureanu, Horia Lupu apoi tinerii: G.Nimigeanu, T. Andronic, Gh. Felder, G. Puşcariu, Ion Moisin, Ion Băduleasa, Gh. Ciupuligă (Venus), pictorul Petru Dumbrăveanu, C. Iorgulescu ş.a
În decursul a peste 35 de ani de neîntreruptă activitate creatoare, poetul G. L. Nimigeanu a obţinut prestigioase distincţii literare, toate constituind o recunoaştere indubitabilă a talentului său. Iată pe cele mai prestigioase: premiul I acordat de revista „Transilvania” în anii 1975 şi 1977 şi tot premiul I la Festivalul internaţional de poezie „Lucian Blaga” de la Sebeş (1981); Premiul Revistei Literar-Artistice a T.V.R. la concursul naţional de creaţie din 1976. Alte premii au fost obţinute pentru unele cărţi de poezie publicate.
Pentru întreaga sa activitate, poetul G. L. Nimigeanu a fost recompensat cu alegerea sa ca membru al Uniunii Scriitorilor din România în 1996. Sigur, trăgându-şi obârşia din Bucovina, deşi a trăit şi a lucrat între patru puncte cardinale, poetul a fost adoptat şi ca scriitor bucovinean, fapt ce explică alegerea lui şi ca membru marcant al Societăţii Scriitorilor Bucovineni, tot în 1996.
Momentan, G. L. Nimigeanu e şef de departament al Colegiului de redacţie al revistei din Târgu Mureş „Târnava”, funcţie pe care a mai ocupat-o cu câţiva ani în urmă.
Poetul G. LNimigeanu este iniţiatorul şi organizatorul unei manifestări culturale cu un larg răsunet în ţară şi străinătate. E vorba de Zilele revistelor de cultură din Transilvania şi Banat. Această manifestare se desfăşoară anual şi coagulează în cuprinsul ei scriitori din mai toate zonele ţării.
Fără îndoială, autenticitatea unui creator este o rezultantă a talentului artistic, a originalităţii, a muncii asidue, precum şi a nenumăratelor lecturi din lirica românească şi universală. Autenticitatea poetului medieşean este o calitate câştigată şi printr-o discretă diversitate tematică: scurgerea inexorabilă a timpului, destinul omului în cosmos, raportul fiinţei umane cu universul şi cu ea însăşi, izolarea şi singurătatea în societate, misterul dragostei între cupluri ş.a. Toate aceste teme universal valabile nasc întrebări şi aşteaptă răspunsuri care, în cea mai mare parte a lor vor veni sau nu vor veni nicicând.
Datorită activităţii literare şi culturale deosebite, poetului George L. Nimigeanu i se conferă, în data de 17 noiembrie 2008, titlul de “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Mediaş.

Multe din volumele de poezie ale cunoscutului poet medieşean George L.Nimigeanu le găsiţi în fondul de carte al Bibliotecii municipale St.L.Roth Mediaş şi le puteţi lua acasă sub formă de împrumut.

Nimigeanu G. 1                              Nimigeanu G. 2

Nimigeanu G. 3                               Nimigeanu G. 4

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

Poezii semnate George L.Nimigeanu găsiţi aici: https://andreeabooks.wordpress.com/poezie/

3 Comments Add yours

  1. Un radautean says:

    La multi ani cu sanatate poetului !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s