Istorii locale : Primul edificiu de cult românesc construit în interiorul cetătii de la Mediaş: Biserica Greco-Catolică

Biserica Greco-Catolică cu hramul Înălţarea Domnului reprezintă prima biserică românească de zid construită în zona intramuros a oraşului, fiind rezultatul creşterii continue a numărului de credincioşi greco-catolici din Mediaş. Artizanul acestei realizări a fost episcopul greco-catolic Ioan Bob, care a avut de înfruntat pe lângă lipsa fondurilor băneşti şi  piedicile puse de către autorităţile orăşeneşti…