Istorii locale : Primul edificiu de cult românesc construit în interiorul cetătii de la Mediaş: Biserica Greco-Catolică

Biserica Greco-Catolică cu hramul Înălţarea Domnului reprezintă prima biserică românească de zid construită în zona intramuros a oraşului, fiind rezultatul creşterii continue a numărului de credincioşi greco-catolici din Mediaş.
Artizanul acestei realizări a fost episcopul greco-catolic Ioan Bob, care a avut de înfruntat pe lângă lipsa fondurilor băneşti şi  piedicile puse de către autorităţile orăşeneşti şi ale magistraturii locale, care au încercat pe numeroase căi zădărnicirea planurilor de construcţie a unor astfel de edificii româneşti în interiorul cetăţii.
Cu toate acestea, Ioan Bob nu va renunţa la ideile sale, achiziţionând cu suma de 7.000 de florini casa unui locuitor sas, Martin Hietsch, situată în capătul de sus al străzii Zekesch şi în locul acesteia va reuşi, în numai trei luni, ridicarea Bisericii.
Totalul cheltuielilor suportat de către episcop, din venitul său, a fost de 57.700 florini de argint.
Toate aceste realizări au fost îndeplinite în cursul anului 1826. Edificiul rezultat este o biserică-sală cu absidă poligonală şi turn-clopotniţă care se ridică peste prima travee a navei, având baza formată dintr-un atic cuprins între volute. La exterior, pe latura nordică, turnul prezintă o amplă fereastră în arc semicircular, având pe laterale lezene cu bază şi capiteluri în stil ionic. Deasupra ferestrei este simbolizat un ceas cu cadran modern, iar acoperişul este realizat sub forma unui turnuleţ cu baza octogonală şi coif poligonal ascuţit.
Biserica a fost renovată la sfârşitul secolului al XIX-lea, iar  în anul 1934,  a fost efectuată şi pictura interioară, a acesteia.

Viorel ŞTEFU

Bis gr cat 3      Bis Gr-Cat      Bis gr-cat 2

Bibliografie:
Alexandru Avram – „Topografia monumentelor din Transilvania. Municipiul Mediaş. Centrul Istoric”, Sibiu, 2006.
Alexandru Avram, Lucian Giura – „Mediaş”, Bucureşti, 1985.
Ştefan Ionescu – „Mediaş. Monumente medievale”, Sibiu, f.a.
Vasile Mărculeţ – „Începuturile Bisericii Greco-Catolice în Mediaş şi zona învecinată c. 1700-1827”, în „Imagini din istoria oraşului Mediaş”, nr. VIII, Mediaş, 2004.

Alte articole privind istoria orașului Mediaș găsiți aici : https://andreeabooks.wordpress.com/istorie/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s