Comemorare Johann Fabini

JOHANN FABINI, publicist sas din secolul al XIX-lea, membru al celebrului clan Fabini, vede lumina zilei la data de 10august 1825 în Mediaş; absolvă Gimnaziul din oraşul natal (1843), după care, o perioadă scurtă de timp îl întâlnim în oraşul de pe malurile Someşului, la Cluj unde activează ca profesor privat în casa magnatului Dominic Kemeny.
În următoarea perioadă de ani studiază prin străinătate, dar evenimentele tulburi ale anului 1848 îl determină a se reîntoarce acasă, în Transilvania, unde îl aflăm în postura de cadru didactic la Gimnaziul pe care-l absolvise în urmă cu ani buni.
Intră în structurile clericale ale Bisericii Evanghelice C.A., unde ocupă diverse funcţii pentru ca, în anul 1866, să devină preot paroh la Băgaciu unde prestează timp de 14 ani; ultimii ani ai vieţii sale, timp de aproape două decenii, între 1880 şi 1898, îl aflăm ca preot la Bratei unde îşi dă şi obştescul sfârşit, în 22 ianuarie 1898.
A publicat următoarele lucrări:
“Über den Weinbau in Siebenbürgen”, Mediasch, 1863;
„Recht und Brauch der evanghelische Landeskirche A.B” in  Siebenbürgen, Hermannstadt, 1882.

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s