Aniversare Ladmiss Andreescu Nicolae

Ladmiss Andreescu Nicolae s-a născut la 4 februarie 1904 la Râmnicu Vâlcea, a urmat Şcoala de aeronautică din Mediaş între 1920-1927 şi liceul între 1931-1935. Pregătirea şcolară i-a permis ocuparea unor funcţii ca: maistru de escadrilă, tehnician, maistru şi profesor la o şcoală profesională între 1946-1967 după care iese la pensie.
Debutul în literatură se produce în 1927 la revista „Şoimii” din Târgu Mureş. Prima carte intitulată “Semne şi mituri” a văzut lumina tiparului exact la un deceniu de la debut, deci în 1937 în Editura Lanuri. De altfel, despre activitatea fecundă la revista şi editura cu acelaşi nume, „Lanuri”, aflăm dintr-o scrisoare trimisă autorului acestui studiu de către scriitorul N.L. Andreescu din Bucureşti, unde domicilia, şi datată 25.II.1976. Cităm: „Este adevărat că, împreună cu George Popa şi Mihail Axente, am întemeiat în sept. 1933 la Mediaş (unde locuiam şi eu) revista LANURI pe care am condus-o împreună până la dispariţia ei, în august 1939. Concentrările, apoi războiul, ne-au împiedicat s-o mai scoatem.
Puteţi bănui că numai pasiunea pentru literatură şi o prietenie trainică de-a lungul anilor au putut face ca ani de-a rândul revista să apară, plătită de multe ori din firavele noastre salarii.” Din scrisoarea amintită mai aflăm despre un jurnal literar ce trebuia să apară la Editura Eminescu şi din care putem afla „veşti despre  acest fin şi profund poet (George Popa – n.n.) care a fost prietenul nostru comun.”( din arhiva prof. Gheorghe Buşoiu.)
Toate cărţile lui N.L. Andreescu sunt cărţi de proză în care scriitorul abordează teme erotice precum şi teme legate de mediile profesionale.
Pentru volumul de proză “Carnet de zbor”, apărut în anul 1973, prozatorul a obţinut premiul al III-lea al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România. Un fragment din această carte a fost publicat şi în ziarul judeţean „Tribuna Sibiului”. Acelaşi ziar publică povestirea O premieră, având ca tematică frământările unui muncitor de pe un şantier de plantat stâlpi de înaltă tensiune, neliniştit de fidelitatea iubitei sale dintr-un sat apropiat.
Nicolae Ladmiss Andreescu a fost unul din cei mai fecunzi lanurişti, iar, în anii ’70 a fost şi un frecvent colaborator al organului judeţean de presă „Tribuna Sibiului” unde are dese apariţii în proză, reportaje, însemnări despre oameni şi locuri din zona Târnavei Mari.
Nicolae Ladmiss Andreescu a decedat în anul 2000 la Bucureşti.
Pentru cei interesaţi de opera scriitorului medieşean, consultaţi Biblioteca municipală St.L.Roth Mediaş, din Piaţa Regele Ferdinand I, Nr.1 Mediaş.

ladmiss andreescu

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s