Istorii locale : Un monument … „ascuns”. Casa Binder.

Casa binder 1          Casa binder 2

În capătul nordic al aleii din parcul situat pe str. C-tin Brâncoveanu („Parcul Copiilor”), după ce trecem de castanii măreţi şi umbroşi, ni se dezvăluie în faţă o clădire impozantă, răsărită, parcă, de nicăieri. O adevărată pată de culoare pe harta arhitectonică a Mediaşului.
Nu se află într-un punct central al oraşului pe arterele intens circulate pietonal, dar descoperirea ei aici, în parcul de joacă, se dovedeşte foarte interesantă,  ca şi cum nu-şi regăseşte locul în acest spaţiu diferit, nouă, privitorilor, scăpându-ne involuntar  câte un “waw”.
Aceste aspecte erau însă cu totul diferite în urmă cu aproximativ un secol, când „promenada” ce se scurgea din capătul str. Turnului pe sub zidul cetăţii era intens folosită pentru recreere, îndeosebi duminicile sau în zilele de sărbătoare.
Clădirea a fost construită în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în jurul anului 1860, fiind amplasată perpendicular pe zidul de incintă al vechii fortificaţii medievale a oraşului. Construcţia ei s-a realizat sub forma unui plan dreptunghiular, prevăzută cu trei niveluri (subsol, parter şi etaj), iar faţada este structurată pe nouă axe.
Cel mai spectaculos element arhitectonic al clădirii este reprezentat de loggia impunătoare amplasată la nivelul etajului. Aceasta dispune de şase coloane înalte, decorate cu capiteluri în stil corintic. Actualmente această parte a construcţiei este vitrată în totalitate, însă se presupune că la începuturile sale ar fi fost deschisă. În partea superioară a loggiei, deasupra coloanelor, se regăseşte un fronton triunghiular ale cărui ancadramente sunt decorate cu frize denticulare. Din nefericire, trecerea timpului şi a oamenilor şi-au spus cuvântul asupra unor decoruri existente iniţial pe faţadă, şi care la ora actuală au dispărut.
O contribuţie aparte asupra arhitecturii imobilului este adusă şi de către terenul pe care este amplasat, astfel, datorită pantei puternic înclinate, ferestrele subsolului sunt vizibile doar pe latura vestică, spre str. C-tin Brâncoveanu.
Artizanul construirii acestei bijuterii arhitecturale a fost colonelul austriac von Spauer, comandant al garnizoanei militare de la Mediaş, în jurul anului 1860. Se presupune că blazonul acestuia s-ar fi păstrat mult timp în partea superioară a coridorului central. Alţi proprietari ai clădirii au fost Asociaţia meseriaşilor din Mediaş şi familia Haller, originară din Sibiu.
Ultimul proprietar înainte de naţionalizare, de la care se şi păstrează numele casei, a fost familia Binder din Mediaş.

Viorel ŞTEFU

Bibliografie:
Alexandru Avram – „Topografia monumentelor din Transilvania. Municipiul Mediaş. Centrul Istoric”, Sibiu, 2006.
Hansotto Drotloff, Günter E. Schuster – „Mediasch. Ein historischer Streifzug durch die siebenbürgisch-sächsische Stadt an der Kokel”, Sibiu, 2009.

Alte articole privind istoria orașului Mediaș găsiți aici : https://andreeabooks.wordpress.com/istorie/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s