Aniversare Ion Olariu Suceveanu

Lanuri    Revista Lanuri, Nr. 5-6-7, Anul VI, Mediaş, 1939.

I.O. Suceveanu s-a născut la 12 februarie 1905 în satul Baineţ, comuna Muşeniţa, judeţul Suceava, origine sugerată şi de pseudonimul literar folosit pentru întreaga operă. Părinţii scriitorului au decedat de timpuriu, fapt ce îl determină să se mute la Mediaş în anul 1921, unde urmează cursurile Şcolii tehnice aeronautice, unde îl are coleg de şcoală pe N. Ladmiss Andreescu.
I.O. Suceveanu este cucerit de valenţele educaţionale ale frumuseţilor patriei, ale monumentelor istorice şi de artă. Pledoaria sa vizează administraţia de stat care ar trebui să creeze posibilităţi şi înlesniri pentru cei mulţi spre a-şi putea tonifica sentimentul naţional prin cunoaşterea ţării lor, „căci comitem păcat de moarte când locuri ca: Lacul Roşu, Cheile Bicazului sunt lăsate în părăsire, iar noi fugim după frumuseţi străine”( I.O. Suceveanu, „Să ne cunoaştem ţara”, în „Darul”, an II, nr. 7, p. 1.). Iată o idee afirmată cu aproape şapte zeci de ani în urmă şi cât de actuală!
Profilul său moral, limpezimea şi fermitatea opţiunilor sale sunt evidente când vorbeşte despre dragostea de patrie, de locurile unde s-au născut membrii societăţii: „Fiecăruia îi stă bine acolo unde s-a născut şi unde-şi are părinţii şi bunicii. Iar cei ce simt în ei o chemare superioară n-au decât s-o valorifice aici, la ei acasă, între graniţele ce-i ocrotesc, căci naţionalismul fără patrie, este un cuvânt fără sens şi fără înţeles” (I.O. Suceveanu, „Sentimentul naţional”, în „Darul”, anul II, nr. 3, p. 1.)
Cu tristeţe constată că „… este, însă, aşa de greu să scrii despre viaţa culturală sau artistică a Mediaşului pentru că ea este aproape nulă cu toţi cei şaisprezece mii de cetăţeni ce ni-i garantează recensământul; … românii din Mediaş nu dispun de nici un ziar local. Există publicaţia periodică LANURI, dar cercul ei de activitate este limitat”.
Creaţia poetică a lui I.O. Suceveanu de dinainte de război este una tradiţională, având în centrul ei satul, privit cu admiraţie, cu dragoste şi cu regretul îndepărtării de el. Cu accente de odă, în ritmul precipitat al pâraielor de munte, cu limpezimea de cristal şi prospeţimea acestora se înşiră în unele din versurile poetului.
Rămânând legat prin numeroase fire de poezia populară şi tradiţionalistă (teme, motive, prozodie), I.O. Suceveanu nu se sfiieşte să păşească, cu vigoare şi cu folos în zonele poeziei medieşene.
După o boală care-l macină câţiva ani, scriitorul I.O. Suceveanu se sfârşeşte la 30 septembrie 1960, după ce, cam de prin 1957, îşi încetase apariţia în cercurile literare sibiene.

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s