Aniversare Petre Lupan

Petre Lupan s-a născut la 13 februarie 1929 în comuna Leova, judeţul Cahul (Republica Moldova), a urmat şcoala primară în satul Leova, după care a început Liceul militar din Sadu (Gorj). Aici a urmat patru ani, mutându-se apoi la Şcoala medie tehnică metalurgică din Mediaş. A absolvit şcoala în 1952, obţinând diploma de tehnician şi lucrând, un timp îndelungat, ca tehnician proiectant într-un institut de cercetări.
Petre Lupan a debutat în literatură cu proză în revista clujeană „Tribuna”, în anii ’70. A mai publicat în revista „Ramuri” din Craiova. Între anii 1970-1985 a participat la cenaclul „Octavian Goga”, iar, o dată cu apariţia cenaclului „Aron Cotruş”, a luat parte şi la lucrările acestuia.
Prozatorul Petre Lupan debutează editorial cu romanul „Zodia cumpenei”, acţiunea volumului fiind plasat în evul mediu românesc, respectiv în timpurile cnezatelor şi voievodatelor. Romanul lui Petre Lupan este o oglindă fidelă a unei perioade din istorie când judecata se făcea cu sabia şi când micile stătuleţe care erau cnezatele şi voievodatele îşi căutau într-un chip firav drumul spre unitate, aceasta fiind unica şi singura cale de a putea pune stavilă în calea năvălirilor străine. Lupta împotriva lăcomiei nobilimii ungare avea şi un precedent, fapt ce le dădea ardelenilor un puternic imbold şi o speranţă: în bătălia de la Posada din 1330 oştile bine organizate şi instruite ale lui Carol Robert de Anjou au suferit o ruşinoasă înfrângere în faţa unei armate mai puţin organizată şi instruită, a lui Basarab.
„Zodia cumpenei” este o operă de ficţiune cu personaje imaginare, dar care apar alături de personaje reale: Dragoş, Bogdan, Sas, Arbore, regii Ungariei. Dar nu numai atât, apar şi evenimente, fapte istorice petrecute în realitate.
Multe din volumele scriitorului medieşean Petre Lupan le găsiţi în fondul de carte al Bibliotecii municipale St.L.Roth Mediaş şi le puteţi lua acasă sub formă de împrumut.

petre lupan         dincolo de curcubeu p.lupan              clepsidra cu sticleti p.lupan

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

La mulţi ani şi mult succes mai departe.

4 Comments Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s