Aniversare dr. ing. Periclis Svoronos

Originar din Kefalonia (Grecia), inginerul Periclis Svoronos s-a născut la 17 februarie 1913, în Brăila urmând şcoala elementară şi liceul „Nicolae Bălcescu” în oraşul natal. Specializat ca inginer la Şcoala politehnică de mine şi metalurgie din Bucureşti, Periclis Svoronos se angajează la minele de aur de la Breaza (Zlatna) din Munţii Apuseni în anul 1941. După efectuarea stagiului militar şi o scurtă deplasare pe frontul de est, se angajează  ca inginer la Societatea Naţională de Gaz Bucureşti, direcţia de exploatare Mediaş (Sonametan).
Abia întors de pe front, în anul 1945, împreună cu dr. ing. Augustin Vancea, realizează în premieră calculul rezervelor de gaz existente în câmpurile gazeifere din depresiunea Transilvaniei şi zăcămintelor extracarpatice. Pe tot cuprinsul perioadei de peste patruzeci de ani, până în luna decembrie 1989, a desfăşurat un volum important de cercetare aplicativă şi de exploatare, de procedee inovatoare şi brevete de invenţie în toate sectoarele industriei gazului metan.
Inginerul Periclis Svoronos are meritul de a fi primul specialist în gaz metan, care a introdus, la Schela de foraj de la Noul Săsesc, un nou tip de sonde cu două spaţii de scurgere şi un debit de 8-10 ori mai mare.
Cercetarea geometriei câmpurilor gazeifere, începută în 1954, se finalizează în 1974, o dată cu susţinerea tezei de doctorat în care demonstrează în premieră dependenţa biunivocă între geometria structurii şi caracteristicile de exploatare a zăcămintelor. Astfel, gruparea zăcămintelor pe obiective de exploatare se va face judicios, pe baza reprezentării structurilor într-un spaţiu cu două dimensiuni. Ecuaţia de curgere pentru un zăcământ poate fi  astfel generalizată pentru tot ansamblul de zăcăminte legate la o conductă magistrală de transport a gazelor.
Rezultatele cercetărilor inginerului Periclis Svoronos au fost inserate în mai multe comunicări ştiinţifice, în simpozioane, referate, precum şi în brevete de invenţii înregistrate la O.S.I.M. (Oficiul de standarde, invenţii şi mărci). A decedat în 12 martie 2005, în oraşul în care a activat atâtea decenii în şir.

svoronos

Pentru cei interesaţi de cercetarea acestui volum : Dr.ing. Periclis Svoronos; Ing. Ionică Oltean, “Proiectarea exploatării zăcămintelor de privirea  , Editura Tehnică, București, 1979, consultaţi Biblioteca municipală St.L.Roth Mediaş, din Piaţa Regele Ferdinand I, Nr.1 Mediaş.

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s