Aniversare profesor doctor Maria Sass

Maria Sass se naşte la 27 februarie 1959 în comuna Ticuşu Vechi, din judeţul Braşov, şi devine fiică adoptivă a Mediaşului în 1992. A urmat cursurile Şcolii generale din localitatea de obârşie şi studiile medii la Liceul german din oraşul florilor, Codlea. În urma examenului de admitere din sesiunea iulie 1979 a devenit studentă a Institutului de Învăţământ din Sibiu, la secţia germană a Facultăţii de Filologie. A absolvit facultatea în anul 1983 ca şefă de promoţie, obţinând nota maximă la examenul de diplomă în sesiunea din iunie.
Doamna profesor doctor Maria Sass a obţinut, în mod ierarhic titlurile didactice specifice învăţământului superior, în urma susţinerii unor concursuri: la 20 septembrie 1991 Maria Sass a devenit asistent universitar, în 1996-1997 a ocupat postul de lector, iar în anul 2000-2001, tot prin concurs, postul de conferenţiar universitar, apoi pe cel de profesor universitar, post pe care-l deţine şi în prezent.
În paralel cu activitatea didactică de la facultate, un an (1994) a mai predat limba şi literatura germană la Şcoala „Hermann Oberth”, iar între 2000-2002, aceleaşi materii la Liceul „Şt. L. Roth” din Mediaş.
Până în prezent activitatea publicistică a doamnei profesor doctor este extrem de bogată şi variată prin lucrările de referinţă, articole şi studii, cărţi publicate, cărţi traduse şi publicate şi multe alte note de curs şi materiale didactice.

19 februarie 2014 (2)

Pentru cei interesaţi de cercetarea acestui volum în ediţie bilingvă româno-germană : Maria Sass “Schiller”, Sibiu, Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2005, consultaţi Biblioteca municipală St.L.Roth Mediaş, din Piaţa Regele Ferdinand I, Nr.1 Mediaş.

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s