Istorii locale : Casa parohială a Bisericii Evanghelice din Mediaş

La ora actuală este destul de greu să descoperim, atât din punct de vedere turistic cât şi istoric, Mediaşul medieval. Avem impresia că tot ceea ce ne înconjoară în zona veche a oraşului sunt urme medievale. Lăsând la o parte marile construcţii precum cetatea oraşului şi edificiile de cult, majoritatea construcţiilor au suferit transformări majore de-a lungul istoriei lor. Unele dintre ele şi-au pierdut aspectul medieval, fiind reconstruite în totalitate, iar altele l-au păstrat destul de puţin, doar prin câteva elemente definitorii ale perioadei.
Totuşi, dacă suntem perseverenţi putem avea surpriza de a surprinde numeroase urme ale epocii medievale „pure” de la Mediaş. Un astfel de exemplu este şi casa parohială a Bisericii Evanghelice aflată în interiorul „Castelului”, într-un spaţiu încărcat de istoria oraşului nostru.
Practic, construcţia este compusă din două corpuri comasate, dispuse în formă de L, ridicate între prima şi a doua curtină a zidurilor de apărare din jurul Bisericii Sf. Margareta, fiind adosată spre est de Turnul Mariei.
Acest „complex” arhitectural poate fi considerat, cu excepţia Bisericii şi a sistemului defensiv al cetăţii, una dintre cele mai vechi construcţii medievale care se păstrează la Mediaş. Încadrarea acestuia este posibilă ca urmare a păstrării unor elemente databile la sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea. Unul dintre acestea este reprezentat de păstrarea unei ferestre de la etajul clădirii cu deschiderea în formă de acoladă, model specific pentru goticul  târziu transilvănean. Un alt element care pledează pentru o datare timpurie a construcţiei este şi ancadramentul unei uşi situată la parter, pe latura scurtă a casei. Acesta este sculptat în piatră şi este decorat cu chenare realizate sub forma baghetelor încrucişate.
Cercetătorul sibian Alexandru Avram datează această lucrare în perioada 1495-1510. Alte piese care ne pot ajuta în datarea construcţiei sunt şi două ancadramente de uşă sculptate din lemn, demontate în urma unor amenajări ulterioare, şi păstrate în colecţiile Bisericii. Acestea se încadrează din punct de vedere stilistic tot goticului târziu, unul având gravat anul 1515, iar celălalt are incizată inscripţia „Magister Fridricus Plebanus” şi anul 1551.
Casa parohială a suferit de-a lungul timpului multiple transformări, care au influenţat aspectul general actual. Din acest punct de vedere este de menţionat culoarul boltit cu penetraţii precum şi loggia deschisă prevăzută cu stâlpi de susţinere, la nivelul căreia a fost amenajat un balcon cu fronton triunghiular. Aceste elemente arhitectonice sunt caracteristice etapei constructive din secolul al XVIII-lea. Unele dintre încăperile edificiului mai păstrează urme ale unor picturi murale, semn că decoraţiunile interioare din perioada medievală au fost realizate sub formă de fresce.
Un fapt deosebit de important al construcţiei este acela că destinaţia sa nu a fost niciodată schimbată: de la începuturile sale şi până în prezent şi-a păstrat (cu foarte mici excepţii) funcţionalitatea  de locuinţă a preotului paroh.

Viorel ŞTEFU

DSCN5132      DSCN5126        DSCN5129  DSCN5128       DSCN5135

Bibliografie:

Alexandru Avram – „Topografia monumentelor din Transilvania. Municipiul Mediaş. Centrul Istoric”, Sibiu, 2006.
Alexandru Avram, Lucian Giura – „Mediaş”, Bucureşti, 1985.
Eugenia Greceanu – „Monumente medievale din Mediaş”, Bucureşti, 1968.
Hansotto Drotloff, Günter E. Schuster – „Mediasch. Ein historischer Streifzug durch die siebenbürgisch-sächsische Stadt an der Kokel”, Sibiu, 2009.
Ştefan Ionescu – „Mediaş. Monumente medievale”, Sibiu, f.a.

Alte articole privind istoria orașului Mediaș găsiți aici : https://andreeabooks.wordpress.com/istorie/

One Comment Add yours

 1. Casa parohială are cel puțin două faze importante de construcție. Ușa cu ancadrament din piatră, cu baghete încrucișate, este mai timpurie decât o datează Al. Avram. Toate analogiile ei merg către ultima treime a sec. XV. În Registrul de socoteli al orașului, publicat la mijloc de sec. XIX (Archiv des Vereins) sunt menționări de lucări la casa parohială.
  Fereastra cu acoladă este rudă bună cu conturul nișelor de ședere pentru gărzi, din spațiul interior al turnurilor de poartă păstrate până astăzi. Ele, împreună, pot fi racordate aceluiași șantier. Dar ar putea să fie, de astă dată, mai noi decât se apreciază în general.
  O altă construcție de epocă medievală trebuie să fie și corpul de la sudul bisericii parohiale Sf. Margareta.
  Necazul este că de două vecuri, de când se fac cercetări de arhitectură pe parament (arheologie de parament), Mediașul nu a beneficiat decât de ceea ce ne-a lăsat scris Hermann Fabini ori au fabulat, fără studii aplicate, arhitecții.
  Din păcate, toate lucrările de „reabilitare” a fortificațiilor, manevrate de către administrația Neamțu, nu ne-au adus nici un fel de câștig în cunoașterea istorică (nici acolo! aș putea scrie cu îndreptățire). Orice reparare/refacere care s-ar produce în zona Castelului (un termen care trebuie recâștigat de către vorbitorii de limbă română – pentru că este o realitate interioară cetății orășenești) ar avea șanse noi de întregire a istoriei deja foarte prăfuite a orașului nostru.
  Cred că felul cum se acționează pe clădirile ori pe parcelele istorice ale orașului istoric ar trebui să fie una dintre preocupările fundamentale ale oricăror organisme care pretind că doresc a iubi ori face să prospițeze cultural orașul. Lăsându-le la simpla poftă nestăvilită a recuperatorilor de „spații bune” înseamnă a deveni complici la distrugerea patrimoniului orașului (șia așa necăjit din alte puncte de vedere).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s