Aniversare Constantin Iorgulescu, scriitor medieşean

Prozatorul medieşean Constantin Iorgulescu s-a născut la 25 martie 1929 în oraşul Brăila şi a urmat şcoala primară în satul Mahmudia din judeţul Tulcea, unde tatăl său, care fusese decorat cu „Virtutea Militară” pentru fapte de arme în Primul Război Mondial, era colonizat. Între anii 1940-1948 urmează Liceul de băieţi din Tulcea, dar nu-l termină, deoarece, împreună cu un grup de colegi, este arestat pentru atitudine anticomunistă şi condamnat de un tribunal militar din Constanţa. Aici execută opt ani de detenţie în următoarele locuri: închisoarea militară Constanţa, Târgşor, Jilava, Canalul Dunăre-Marea Neagră, Aiud.
În 1956, după expirarea pedepsei, finalizează studiile liceale la Sângeorgiu de Pădure, dând examenul de bacalaureat la Tg.-Mureş.
Constantin Iorgulescu lucrează ca muncitor necalificat, muncitor calificat, iar în cele din urmă ca tehnician. Se înscrie la A.S.E., cursuri fără frecvenţă, la Facultatea de Calcul Economic şi Cibernetică Economică pe care o absolvă în 1972. Urmează apoi cursuri postuniversitare de informatică, şi în urma absolvirii acestor cursuri scriitorul Iorgulescu lucrează ca analist-programator la Oficiul de calcul al Centralei Gazului Metan până în anul pensionării sale, 1989.
Constantin Iorgulescu a debutat în literatură în ziarul „Steagul Roşu” din Tg.-Mureş, mai publică versuri şi proză în revistele „Vatra”, „Luceafărul” şi „Transilvania”, iar după anul 1989 a mai publicat şi în ziarele „Radical”, „Dimineaţa” şi „Puncte cardinale”.
De menţionat este faptul că prin anii şaptezeci Constantin Iorgulescu a fost membru activ în cenaclul literar medieşean „Octavian Goga”.
A publicat cărţi de proză şi teatru, tema principală ce stă la baza acestora sunt fapte reale, ironia şi satira fiind punctul forte ale acestor povestiri, scrise cu aplomb, cu mână sigură, subiectele fiind desprinse din realitatea imediată a vremurilor dinainte de decembrie 1989.
Personajele aparţin acestei realităţi; găsim în paginile lui Iorgulescu: vânzători, chelneri, muncitori, ţărani colectivişti, prim-secretari, cercetători, medici, preşedinţi de C.A.P.-uri, miliţieni etc.
Cea mai mare parte a operei lui Costantin Iorgulescu este dedicată însă lagărelor comuniste, viaţa de lagăr îi era foarte familiară, el petrecându-şi, chiar în tinereţe, mai mulţi ani în câteva celebre lagăre ale societăţii socialiste, lagăre populate de crema intelectualităţii româneşti.

iorgulescu mamaliga            iorgrulescu constantin                 iorgulescu 1

Volumele scriitorului medieşean Constantin Iorgulescu există în fondul de carte al Bibliotecii municipale St.L.Roth Mediaş şi le puteţi lua acasă sub formă de împrumut.

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s