Aniversare profesor universitar doctor Lucian Giura

Lucian Giura se naşte la 26 martie 1950, în Mediaş, unde urmează cursurile Şcolii Generale şi apoi  pe cele ale Liceului “Axente Sever”. În toamna anului 1969, devine student al Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Filologie-Istorie din Sibiu (specializarea Istorie). După o scurtă perioadă în care activează ca profesor de istorie în oraşul  Copşa Mică, ocupă un post de muzeograf la Muzeul municipal Mediaş şi apoi de muzeograf principal la Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu.  În anul 1994 devine lector universitar urcând treptele ierarhiei universitare devenind profesor, funcţie pe care funcţionează şi astăzi.
În cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Jurnalistică din Sibiu a îndeplinit funcţiile de Prodecan şi apoi Decan al Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu “Nicolae Lupu.”
De-a lungul carierei sale, a fost onorat cu numeroase medalii şi diplome, este fondatorul şi redactorul şef al publicaţiei “Studia Universitatis Cibiensis” Series Historica, precum şi coordonatorul revistei studenţeşti de  profil “Clio.”
Până în prezent activitatea publicistică a domnului profesor doctor Lucian Giura este extrem de bogată şi variată prin lucrările de referinţă, articole şi studii, cărţi publicate, cărţi traduse şi publicate şi multe alte note de curs şi materiale didactice. El este autorul a peste 120 de articole ştiinţifice şi de popularizare, recenzii, note şi a circa 200 de conferinţe de popularizare.
De asemenea a participat şi şi-a prezentat rezultatele cercetărilor ştiinţifice la Congrese şi Sesiuni de comunicări ştiinţifice internaţionale şi naţionale.
La mulţi ani şi succes în continuare.

profiluri mediesene   giura contributii bibliografice

giura contributii la..     giura pe urmele lui ...

Multe din lucrările profesorului medieşean Lucian Giura există în fondul de carte al Bibliotecii municipale St.L.Roth Mediaş şi le puteţi lua acasă sub formă de împrumut.

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s