Aniversare profesor Ligia Csiki, scriitor medieşean

csiki ligia
Ligia Csiki “Dereticarea spaţiului”, Cluj-Napăca, Editura Fundaţiei Alfa, 2012.

Ligia Csiki se naşte la 1 aprilie 1959 în Sibiu, studiile elementare şi liceale au fost urmate în această localitate, iar studiile superioare le-a urmat în oraşul de pe Someş la Facultatea de filologie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, promoţia 1983.
După terminarea facultăţii a funcţionat ca profesoară de limba şi literatura română la Liceul medieşean „Axente Sever” până în anul 2001, când, prin concurs, a devenit profesoară  titulară la SNG (Şcoala Naţională de Gaz), unde se află şi în prezent.
Ligia Csiki a manifestat disponibilităţi evidente spre manifestări culturale de amploare şi publicistică literară.
Începând din 2001, este redactor al revistei de cultură „Seminar A” a S.N.G., secretar de redacţie a revistei  de literatură şi cultură „Caietele de la Mediaş”, editată de către Primăria Mediaş. Încă de la prima ediţie a desfăşurării „Zilelor revistelor culturale din Transilvania şi Banat” a fost cooptată ca membru al comitetului de organizare, unul din cei mai activi, ca şi membru al juriilor concursurilor de creaţie „Aron Cotruş”, începând din 2000 şi până în prezent.
Experienţa bogată acumulată în procesul de predare, literatura didactico-pedagogică studiată, ca şi nestrămutata dorinţă de a-i face pe elevi să aprofundeze operele literare programate, au determinat-o pe profesoara Ligia Csiki să scrie şi să tipărească o carte cu şansa de a deveni un util instrument de lucru atât pentru profesorii de literatură română, cât şi pentru elevi. E vorba de volumul “Modelarea şi textul literar”, despre care autoarea, într-un “Argument, afirma: „Studiul de faţă este o încercare de definire a unei metode didactice, în aspectele ei specifice, atunci când scopul utilizării ei este de a-i deprinde pe tineri cu interpretarea operei literare. Modelarea este justificată de însăşi natura semnului literar şi de aceea demersul metodic, ca şi modelul în sine este autentic numai dacă surprinde esenţa ideatică şi expresivă a textului.” (Ligia Csiki, “Modelarea şi textul literar”, Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2000, p. 7.)
O altă publicaţie de tradiţie, revista „Vatra”, acordă spaţiu pentru o altă cronică dedicată poetei medieşene în care se spune: „Sub faldurile unei poezii sensibile şi sensibilizatoare mocneşte – amintind de un palimsest – experienţa fatal-tragică a biografiei încifrate în mituri reiterate, intertexte… cuvinte… (…)
Fondată pe numeroase leitmotive (urme, fluturi, muşcate, striviri, tăceri, dureri) cartea Ligiei Csiki etalează un imaginar migălos şi corect construit. Volumul, de o logică impecabilă, probează teorii narative şi poetice deopotrivă în vreme ce «învăţăturile» reproiectează relativizat, cele zece comandamente biblice sub formă de concluzii.” (Imola Antal, “Nubiathan sau divan pentru părinţi şi îngeri”, în „Vatra”, nr. 4-5, Tg.-Mureş, 2003.)
În concluzie vom spune că Ligia Csiki, în spaţiul şcolilor medieşene este un dascăl de excepţie, de o înaltă ţinută profesională, iar în peisajul creatorilor de literatură, o voce distinctă de profundă originalitate.

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

img881       img189
“Între coperțile școlii vol. VI. Calitate și modernitate în învățământul de azi” Coordonatori : Ligia Csiki, Attila Csiki, Cluj – Napoca: Editura Fundației Alfa, 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s