Aniversare Nicolae Leţea, medic neurolog, actor renumit la “Teatrul Popular” Mediaş

Medicul neurolog Leţea Nicolae s-a născut la Făgăraş în ziua de 8 aprilie 1923, în prima zi de Paşti din acel an.
Şcoala primară şi liceul au fost urmate în oraşul natal, iar studiile superioare au fost începute la Sibiu, la Facultatea de medicină, refugiată în oraşul de pe Cibin şi terminată la Cluj în anul 1948.
Doctorul Nicolae Leţea şi-a început cariera profesională în comuna Daneş, unde a funcţionat ca medic de circumscripţie între 1950-1952. În urma participării la un concurs de organizare sanitară la Timişoara, a fost numit ca medic şef al raionului Agnita (1953), iar un an mai târziu, la 1 octombrie 1954, a fost transferat ca medic şef al raionului Mediaş. În perioada 1956-1957 domnul Nicolae Leţea s-a specializat ca neurolog participând la cursul de specializare din Bucureşti, condus de renumitul prof.univ. C. Arsenie şi, ca urmare a acestui fapt, a funcţionat, timp de peste trei decenii în calitate de medic specialist neurolog la Clinica şi Spitalul municipal din Mediaş, consultând şi tratând sute şi mii de suferinzi. Acest lucru până în 1987 când a ieşit la pensie. Tot pe linie sanitară medicul Nicolae Leţea a funcţionat timp de 36 de ani ca preşedinte al Societăţii de Cruce Roşie în comitetele raionale Agnita şi Mediaş şi ca membru în Comitetul Naţional de Cruce Roşie.
Pentru îndelungata activitate desfăşurată în slujba sănătăţii oamenilor, medicului Nicolae Leţea i-au fost conferite Ordinul Muncii cls. a III-a cu insigna de aur în activitatea sanitară şi în cea de Cruce Roşie. În data de 7 aprilie 2002, pentru îndelungata activitate desfăşurată în domeniul sanitar, dl. doctor Nicolae Leţea a fost recompensat cu Diploma de Excelenţă semnată de prof.univ.dr. Mircea Cinteză, care, ulterior avea să devină ministrul sănătăţii.
Cu prilejul împlinirii unei jumătăţi de secol de la absolvirea facultăţii, domnul Nicolae Leţea a primit Diploma de aur semnată de prof.univ.dr. Valeriu Bologa şi prof.univ.dr. Traian Chitileanu, şef de promoţie. Acest lucru se întâmpla în ziua de 25 septembrie 1998.
Întreaga carieră profesională a doctorului Nicolae Leţea, care s-a întins pe un parcurs de 35 de ani, s-a înscris la cote foarte ridicate, dăruirea şi pasiunea puse în slujba bolnavilor fiind unanim apreciate.
Doctorul Nicolae Leţea şi-a încercat condeiul în jurnalistică, publicând în diferite periodice, articole referitoare la actul medical. Într-unul din numerele ziarului local, bunăoară, scrie un articol despre recuperarea copiilor deficienţi motori, recomandând „proceduri balneo-fizioterapice, ergoterapice, tratament neuro şi ortopedico-chirurgical” (Nicolae Leţea „O importantă problemă de asistenţă medico-socială”, în „Zori noi”.)
Talentul şi munca plină de dăruire au constituit girul afirmării, al pătrunderii sale în Teatrul Popular care a luat fiinţă şi a funcţionat ca o instituţie de artă şi sub ochii săi. Iată ce a declarat aceluiaşi interlocutor: „Eram în comitetul sindicatului, la spital. Mă ocupam de munca culturală. Trebuia să dovedesc că merit alegerea, nu? Ei, am format noi, acolo, o echipă de teatru. Erau mulţi amatori. Pe urmă a început să-mi placă. În 1963, cei de la Casa de Cultură m-au luat în echipa lor… Cam aşa a fost” (Ilie Constantin, “Talent, pasiune, muncă stăruitoare”, în „Scânteia”, 2 februarie 1964, p. 2.)
Cuvinte de laudă despre jocul actorilor amatori are şi reputatul actor Constantin Codrescu, care a regizat mai multe spectacole de teatru în mai multe oraşe din ţară. Acesta nota: „Şi când lucrezi cu oameni … ca doctorul Nicolae Leţea, Denis Mărgineanu sau Silvia Ponciu (de la Teatrul Popular din Mediaş)… oameni a căror înţelegere şi ataşament pentru artă în general şi pentru teatru în special sunt molipsitoare, nu poţi să nu le acorzi întreaga ta stimă şi preţuire” (Constantin Codreanu, Analize – anchete, în „Îndrumătorul cultural”, nr. 5, mai 1966, p. 27.)
Fără îndoială că, prin inteligenţa şi luciditatea cu care a abordat fiecare rol, prin  jocul interpretativ şi prin spontaneitatea scenică, doctorul neurolog Nicolae Leţea a rămas în memoria iubitorilor de teatru medieşean.

foto2             foto3 foto 1

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s