Aniversare Romeo-Lucian Stoia, inginer chimist, cercetător şi inventator

Inginerul chimist Romeo-Lucian Stoia s-a născut la data de 17 aprilie 1947 în Timişoara, studiile elementare, liceale şi universitare le-a efectuat în municipiul de pe Bega. Între anii 1965 şi 1972 a urmat cursurile Institutului Politehnic „Traian Vuia”, obţinând diploma de inginer chimist cu specialitatea tehnologia substanţelor organice.
Şi-a început stagiatura ca inginer chimist la Combinatul chimic Târnăveni, judeţul Mureş, dar, după o jumătate de an, deci în luna martie 1972, s-a transferat la Întreprinderea chimică „Carbosin” din Copşa Mică, fiind angajat în cadrul serviciului cercetări, lucrând la instalaţiile pilot de obţinere a negrului de fum şi a metacrilatului de butil.
În perioada 1974-1978 a funcţionat ca inginer chimist la ICPAO Mediaş, punctul de lucru  Copşa Mică, unde a lucrat în cadrul unor instalaţii pentru producerea unor materiale auxiliare necesare industriei aeronautice, prelucrării PVC-ului (înlocuind unele produse de import), monturilor periuţelor de dinţi ş.a.
Începând din 1993 şi până în prezent funcţionează ca inginer chimist la ICPAO Mediaş, iar în această calitate, inginerul chimist Romeo Stoia a lucrat ca responsabil al unor teme de cercetare, realizându-le cu competenţă profesională, astfel:

În 1993 , tema:

Studiul structurii polimerului şi a gradului de reticulare în îngroşarea soluţiilor polimerice anaerobe, iar în anul 1994,  influenţa acestei structuri;

În 1995 i-a fost repartizată responsabilitatea următoarelor lucrări:

  • Polimetacrilat de metil ignifugat pentru corpuri de iluminat;
  • Tehnologie de obţinere a polimetacrilatului de metil pentru fabricarea obiectelor sanitare şi pentru ambalarea sticlei;

În cursul anului 1996 domnul inginer Romeo Stoia a pus în funcţie două instalaţii pilot pentru microproducţie: una pentru obţinerea plăcilor din polimetacrilat de metil prin procedeul de polimerizare în bloc prin imersie în apă şi alta de polimerizare în suspensie a monomerilor acrilici. El a coordonat activitatea de microproducţie a plăcilor din polimetacrilat de metil şi prafului de ambalat sticlă Acrilplast, precum şi a polimetacrilatului necesar fabricării produşilor de tip Fixamed.

În anul 1997 inginerul cercetător Romeo Stoia a fost numit responsabil la tema: Copolimeri vinilacrilici cu proprietăţi speciale utilizaţi în domeniul electrofotografic medacril EF. În cadrul lucrărilor s-au făcut experimentări de transpunere pe instalaţia pilot şi pe o instalaţie semiindustrială cu reactoare de 500 şi 1000 de litri. Lucrările au avut drept scop obţinerea unui produs cu proprietăţi fizico-chimice şi electrostatice speciale, necesare domeniului electrofotografic. Produsul obţinut este destinat materialelor consumabile pentru  copierea alb-negru şi color. În cadrul activităţii de microproducţie a fost introdus în lucru un nou produs chimic numit medalplast MS1, care este utilizat ca agent de curgere în prelucrarea PVC-ului rigid de către METAL PLAST Buzău.
Tot pentru diversificarea microproducţiei domnul Stoia a început cercetarea pentru obţinerea perlelor din polistiren cu grad mare de reticulare, deci cu forme şi linii diverse şi având o granulaţie bine determinată. Această lucrare urmează a fi finalizată.
De asemenea, tot în acest an, 1997, a asigurat asistenţa tehnică la faza de construcţie a unei noi staţii pilot pentru microproducţia de plăci din polimetacrilat de metil (plexiglas) cu dimensiuni de 1000 mm x 10 mm.
Începând cu data de 1 octombrie 1997, pe lângă funcţia de bază de cercetător ştiinţific CP III, a îndeplinit şi funcţia de şef compartiment tehnic-analize.
Pentru rezultatele profesionale de-a lungul anilor, inginerul chimist Romeo Stoia a obţinut numeroase premii pentru inovaţii şi  brevete de inventator.
Lucrările cercetătorului şi inventatorului medieşean Romeo Lucian Stoia există în fondul de carte al Bibliotecii municipale St.L.Roth Mediaş şi le puteţi lua acasă sub formă de împrumut.

stoia romeo lucian                  stoia romeo lucian 1

La mulţi ani şi multă sănătate!

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s