Aniversare Dumitru Dumbrăveanu, artist plastic

PictureCurtea copilăriei        Picture 001Stradă din Tg.Mureş

Artistul plastic Dumitru Dumbrăvesnu s-a născut la 5 mai 1909 în comuna Remetea de lângă Tg.-Mureş. Urmează şcoala primară în satul Remetea şi liceul în oraşul Târgu Mureş, după care având aplicaţie spre pictură şi simţind nevoia unei specializări frecventează Şcoala de Arte Frumoase din Bucureşti. Specializat în pictura bisericească, între anii 1930-1933 pictează câteva biserici din zonă şi anume din localităţile: Căpâlna, Iernut şi Reghin. O altă importantă etapă în viaţa lui Dumitru Dumbrăveanu o constituie perioada 1933-1939 când urmează cursurile Şcolii de arte frumoase din Târgu Mureş, avându-l ca profesor pe renumitul pictor ardelean Aurel Ciupe.
Între anii 1941-1945 Dumitru Dumbrăveanu a participat la campania din răsărit din al doilea război mondial, ajungând până la Cotul Donului, iar după 23 august a participat la eliberarea Ungariei.
După terminarea războiului se reîntoarce la Mediaş unde înfiinţează o şcoală de pictură în cadrul Liceului „Stephan Ludwig Roth”. Despre această acţiune, pictorul sibian Nicolae Barcan scria: „În acest context aş dori să evoc şi lăudabila iniţiativă a pictorului Dumitru Dumbrăveanu, om deosebit şi artist înzestrat, ce a organizat un cerc de desen, găzduit de sala de specialitate a Liceului „St.L. Roth”. În jurul modelelor ce pozau se găsea un grup destul de eterogen, unit însă prin dragostea ce o manifesta pentru această disciplină. (Nicolae Barcan, “Spaţiu şi sensibilitate”, Mediaş, 1992, p. 7.)
În perioada medieşeană realizează treizeci de statui-busturi reprezentând figurile unor mari scriitori români. În anii următori pe artistul plastic Dumitru Dumbrăveanu îl găsim la Sibiu ca profesor la Şcoala populară de artă, participând alături de alţi artişti la dezvoltarea acestei şcoli, care a devenit în timp o prestigioasă instituţie în care copii talentaţi îşi dezvoltă aptitudinile, perfecţionându-se în diferite discipline ale artei.
Realizările picturale ale lui Dumitru Dumbrăveanu constau în lucrări peisagiste din Sibiul vechi, naturi statice, flori şi mai ales în portrete.

Cei cinci ani petrecuţi în război şi-au pus amprenta nefastă asupra sănătăţii sale. Se îmbolnăveşte şi nu se va mai reface definitiv. În luna decembrie a anului 1989, la dramaticele evenimente petrecute la Sibiu, dispare de la locuinţa sa unde nu se va mai întoarce niciodată. Familia a aflat despre decesul său în septembrie 1990, care s-a întâmplat la Târgu Mureş. Dispariţia şi decesul constituie o enigmă nedezlegată nici până în prezent.

Picture 002Peisaj din Mediaş Picture 003Curtea Primăriei vechi

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

Lucrările prezentate fac parte din Catalogul “Trei generaţii de pictori Dumbrăveanu”.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s