Istorii locale : Vechiul spital al oraşului Mediaş

DSCN4899     DSCN4902     DSCN4900

Existenţa unei astfel de instituţii specializate nu poate însemna decât civilizaţie şi bunăstare, un element important în existenţa şi evoluţia oricărei aşezări umane. Din fericire oraşul Mediaş nu a făcut notă discordantă de la acest aspect, aici funcţionând încă din perioada evului mediu o astfel de instituţie.

Edificiul vechiului spital medieşean a fost contruit la începutul secolului al XX-lea în totală concordanţă cu necesităţile vremii, iar ca un plus i s-a conferit şi un aspect arhitectural deosebit. Acesta se prezintă sub forma unei construcţii masive, alcătuită din mai multe corpuri de clădiri dintre care se face remarcat nucleul principal ridicat în forma literei T şi prevăzut cu trei niveluri: subsol, parter şi etaj. Faţada principală a edificiului reprezintă elementul cel mai impresionant al clădirii, fiind proiectată cu 15 axe dispuse în grupuri de câte trei, separate între ele prin lezene fragmentate cu bosaje. Dintre acestea, cele mai spectaculoase sunt axele centrale pe unde se realizează şi accesul principal. Lezenele sunt decorate în partea superioară cu capiteluri în stil ionic, peste care se suprapun triglife. Ferestrele construcţiei sunt prevăzute cu ancadramente mai late, iar cele de la parter au în partea superioară un motiv central în formă de trapez. Deasupra axelor centrale, la nivelul acoperişului este construit peste o cornişă profilată un timpan curb. Acesta este flancat de două globuri decorative (acrotere) amplasate pe piedestale, iar în partea centrală se regăseşte o lucarnă ovală al cărei ancadrament este marcat de o figură umană, feminină, care reprezintă un element cu totul şi cu totul aparte al întregii faţade.

Construcţia acestei clădiri, a „noului spital” la vremea aceea, s-a realizat între anii 1900 şi 1902, fiind dat în folosinţă cu o capacitate totală de 57 de paturi. La scurt timp, se vor efectua din nou o serie de lucrări de reconstrucţie şi mărire a spitalului, care se vor efectua după un proiect local, conducerea acestora fiindu-i încredinţată inginerului de atunci al oraşului Mihai Dobrovits.

Numeroase informaţii despre evoluţia acestei instituţii le regăsim în lucrarea istoricului medieşean Helmuth J. Knall, care menţionează o primă atestare documentară a unui spital la Mediaş încă din data de 11 noiembrie 1487, situat în capătul străzii Pietruite (azi J. Honterus). Tot aici găsim date despre existenţa unei bresle a chirurgilor, pomenită ulterior destul de frecvent până la începutul secolului al XIX-lea.
Planurile pentru un edificiu potrivit acestui scop sunt luate la nivelul oraşului încă din anul 1893, când este achiziţionat un teren pe care urma să fie ridicată noua construcţie. Acesta se afla pe terenul familiei Hahner şi era situat în proximitatea Porţii Fierarilor. Pentru întocmirea planurilor a fost însărcinat arhitectul sibian Schuschnig, iar pentru lucrările propriu-zise a fost desemnată compania medieşeană Gräser&Co. Spitalul a fost dat în folosinţă la 6 martie 1902, iar costurile s-au ridicat la aproximativ 62.500 de coroane.

Ulterior, între anii 1908-1912 vor fi efectuate noi lucrări de extindere şi modernizare, iar la una dintre vizitele inspectorului şef al departamentului sanitar din cadrul Ministerului de Interne, Dr. Hoyos menţiona că „ai impresia că nu te afli într-un spital, ci într-un hotel de lux”.
Viorel ŞTEFU

DSCN4901    4 005 4 002
Bibliografie:
Helmuth J. Knall – „Date din istoria medicală a Mediaşului”, în „Mediaş – Pagini de istorie”, Mediaş, 2002.
Alexandru Avram – „Topografia monumentelor din Transilvania. Municipiul Mediaş. Centrul Istoric”, Sibiu, 2006.
Alexandru Avram, Lucian Giura – „Mediaş”, Bucureşti, 1985.
Hansotto Drotloff, Günter E. Schuster – „Mediasch. Ein historischer Streifzug durch die siebenbürgisch-sächsische Stadt an der Kokel”, Sibiu, 2009.
Ştefan Ionescu – „Mediaş. Monumente medievale”, Sibiu, f.a.

Alte articole privind istoria orașului Mediaș găsiți aici : https://andreeabooks.wordpress.com/istorie/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s