Ioan Veza – “Zidurile clipei”

ioan veza
Ioan Veza  „Zidurile clipei”, Târgu Mureş, Casa de Editură „Mureş”, 1997.

* * *
Aş putea să vă scriu
dar cuvintele mele nu ţin loc
de rădăcini
ştiu că aceiaşi nori
se prăvălesc peste deal
şi vestesc furtuna
că în spatele casei
peste roţile carului
sunt aruncate două sumane
petecite
uneori palmele vântului
îmi aşează pe obraji
umbra miresmei de fân
atunci în mine se urneşte
carul amintirii
şi înhămate tristeţi
mă poartă prin timp
în casă un iz de gutui şi cenuşă
modelând în lumina flăcării
freamătul unui cuvânt
afară pustiul tăcerii
aşezat între noi
ca o domoală
istovită curgere.

Multe din volumele de poezie ale cunoscutului poet medieşean Ioan Veza există în fondul de carte al Bibliotecii municipale St.L.Roth Mediaş şi le puteţi lua acasă sub formă de împrumut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s