Aniversare Ilie Olaru, scriitor medieşean

Publicistul Ilie Olaru s-a născut în comuna Bichiş, satul Gâmbuţ, judeţul Mureş, la 27 mai 1931.
A făcut studiile primare în satul de baştină, cele medii la Cluj, iar studiile superioare la Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Filologie, specializările Limba română şi Pedagogie.
Încă din primul an după absolvirea facultăţii, tânărul profesor a devenit şi corespondent voluntar la publicaţia săptămânală „Tribuna învăţământului”. În decursul timpului acest periodic şi-a schimbat denumirea în: „Tribuna şcolii”, „Colocvii”, revenind apoi la prima denumire: „Tribuna învăţământului”. Dascăl respectat şi respectabil, profesorul Ilie Olaru a rămas fidel pe parcursul întregii cariere, acestui hebdomadar.

Îmbrăţişând o varietate de forme gazetăreşti precum: studii, articole, reportaje, anchete, note, recenzii, materialele publicate urmăreau toate aspectele muncii instructiv-educative. Prin urmare nivelul de predare la clasă al dascălilor, receptarea şi fixarea cunoştinţelor, educaţia morală a elevilor, climatul social în colectivele didactice şi în cele ale elevilor, demnitatea şi respectabilitatea educatorilor şi multe altele au făcut obiectul materialelor abordate de profesorul Ilie Olaru în cei peste patruzeci şi cinci de ani de activitate publicistică.

Ilie Olaru a mai publicat în: „Tribuna Sibiului”, „Rostirea românească” (Timişoara), „Realitatea”, „Liceenii” etc. La publicaţia săptămânală medieşeană „Realitatea” a publicat în mod curent mai mult de un an şi jumătate, iar la lunarul „Liceenii”, condus de profesorul Viorel Crainicu, de asemenea a avut foarte dese colaborări pe teme de educaţie şi cultură, timp de circa patru ani.

Scriitorul Ilie Olaru a dovedit reale afinităţi pentru pătrunderea analitică a unor volume de poezie şi proză ale unor creatori medieşeni. Prin urmare, a scris despre următoarele cărţi: “Viscole în azur” (versuri) şi “Pe valurile destinului”(proză) – ambele semnate de medicul Ionel Câmpeanu; “Mâhniri lângă leagăn” (volum antologic de versuri aparţinând poetului George Popa); cartea “Extazul puterii”, al cărei autor este Doru Ilieş.
Putem afirma cu certitudine că paleta materialelor publicate de Ilie Olaru este atât de largă încât o inventariere a lor este aproape de neconceput.

img237

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

Publicaţia “Realitatea” face parte din arhiva personală a doamnei Antonela Sofia Barbu şi nu poate fi folosită fără acordul său.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s