Aniversare profesor universitar doctor inginer Mircea Creţu

Născut la Mediaş în 2 iunie 1943, Mircea Creţu a urmat Şcoala medie mixtă nr. 2 (cu predare în limba germană) şi cursurile Liceului „St.L. Roth” din Mediaş, dându-şi bacalaureatul în 1961. Cursurile superioare le-a urmat la Cluj, între anii 1961-1966, la Facultatea de mecanică, secţia Tehnologia construcţiilor de maşini din cadrul Institutului Politehnic, devenind inginer în anul 1966.
În ceea ce priveşte cariera didactică, a urcat treptele ierarhice până la cea de profesor universitar, în anul 1993, funcţie ocupată şi în prezent. Domnul profesor Mircea Creţu şi-a dat doctoratul în domeniul maşini-unelte cu teza „Contribuţii la analiza dinamicii acţionărilor hidrostatice ale maşinilor unelte în regim permanent”, devenind doctor în ştiinţe tehnice.
Inginerul profesor Mircea Creţu este, astfel, specializat în: acţionarea şi comanda hidraulică a maşinilor-unelte; teoria sistemelor automate mecanice şi hidraulice; legislaţia şi normele în domeniul calităţii proceselor şi serviciilor. El este membru al mai multor asociaţii profesionale după cum urmează:
– membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (AGIR);
– membru al Asociaţiei Române de Robotică;
– membru al asociaţiei germano-române „Prietenii VDI”;
– membru al societăţi foştilor bursieri DAAD (SOFDAAD);
– membru al comisiei „Ştiinţe inginereşti” a Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare (CNEEA).
În anul 1990 domnul Mircea Creţu a intrat, pentru o perioadă de şase ani în politică, fiind ales ca deputat în Parlamentul României din partea PUNR. La alegerile parlamentare din 1992 a fost reales tot ca deputat de Cluj. În acest for legislativ al ţării domnul Mircea Creţu a ocupat mai multe funcţii, ca: vicepreşedinte al Comisiei pentru învăţământ, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor şi membru al delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.
Activitatea ştiinţifică a lui Mircea Creţu este impresionantă: este autor sau coautor a mai multor lucrări didactice şi ştiinţifice; autor sau coautor a peste optzeci de lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate în cadrul unor manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale; coordonator sau colaborator la peste şaptezeci de contracte de cercetare ştiinţifică. De asemenea a fost referent de specialitate al unor lucrări didactice şi ştiinţifice şi la unele manifestări ştiinţifice naţionale.

mircea cretu                  mircea cretu 1

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

Celor interesaţi de studierea cărţilor domnului profesor universitar doctor inginer  Mircea Creţu consultaţi fondul de carte al Bibliotecii municipale St.L.Roth Mediaş din strada Regele Ferdinand I, Nr.1, Mediaş.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s