Însemnări ale unui critic – OLIMPIU BOITOŞ – despre un alt critic – ILARIE CHENDI

ilarie chendi 001               ilarie chendi 011
Bustul şi placa comemorativă din curtea Casei Parohiale din comuna Dârlos.

După scurgerea unui deceniu de la moartea  scriitorului Ilarie Chendi , deci în anul 1926, pe casa din comuna Dârlos unde s-a născut criticul, a fost montată o placă comemorativă, în textul extrem de succint inserându-se meritele incontestabile ale sus-numitului pe tărâmul literaturii şi ziaristicii.

Publicistul Olimpiu Boitoş, cronicarul conştiincios şi tenace al revistei  sibiene Transilvania  în articolul intitulat „În amintirea lui Ilarie Chendi”  ( Transilvania, nr. 11-12, Nov.-Dec., 1926, an.57, p.648) relatează despre împrejurarea în care s-a desfăşurat acest eveniment. Aflăm astfel că poetul Octavian Goga  şi el avându-şi obârşia în acest perimetru al Ardealului, a avut iniţiativa realizării acestui important obiectiv de pioasă recunoştinţă  faţă de marele cărturar care a fost criticul şi istoricul literar Ilarie Chendi. Poetul de la Răşinari, în calitate de ministru al guvernului din acel timp, a cooptat un grup de intelectuali de marcă, hotărând confecţionarea unei plăci comemorative  pentru a o monta pe casa natală a scriitorului, lucru care s-a şi înfăptuit. Placa respectivă are următorul înscris:

În amintirea nepieritoare a lui Ilarie Chendi valorosul critic literar şi ziaristul luptător pentru întregirea neamului, născut în această casă, la 14 novembrie 187l  şi decedat la 25 iunie 14 iunie 1913, în Bucureşti. S-a aşezat această piatră comemorativă ca un simbol al recunoştinţei naţionale de către Ministerul cultelor şi artelor în anul 1926”.

La festivitatea de dezvelire a plăcii  au participat reprezentanţii mai multor foruri ale vieţii culturale şi artistice între care  sunt amintite : Ministerul cultelor şi artelor, membrii  Societăţii scriitorilor români, ai Societăţii autorilor dramatici, ai Societăţii Astra, ai Sindicatului presei româneşti din Ardeal, ai Societăţii „ Petru Maior” ş.a. Despre opera şi activitatea criticului au vorbit : poetul „ Romanţelor pentru mai târziu” , Ion Minulescu, autorul romanului „ Ion”, prozatorul Liviu Rebreanu, dramaturgul Mihail Sorbu, directorul Liceului sighişorean, Horia Teculescu, gazetarul Victor Medrea etc. Din partea Mediaşului a cuvântat ziaristul şi prozatorul Aurel Pavel Bănuţ, preşedintele Despărţământului local al Astrei.

Olimpiu Boitoş îşi încheie articolul cu cuvinte de preţuire aduse de Asociaţiunea pentru literatură  şi cultura poporului român la adresa criticului Ilarie Chendi. „Astra noastră aduce prinos de laudă şi pe această cale aceluia care a colaborat ( d.e. la Biblioteca poporală: colecţia Alecsandri)  ca să răspândească cultura în poporul român. ( idem. p. 649.)

În demersul de valorificare a moştenirii noastre culturale  şi aducerea acesteia la cunoştinţa opiniei publice de azi şi de mâine, ne facem o datorie de onoare în a aminti o acţiune foarte importantă  efectuată nu cu mult timp în urmă: autorităţile locale  în deplin acord şi cu cele centrale, cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la naşterea scriitorului Ilarie Chendi  au decis ridicarea unui bust  în curtea Casei Parohiale din Dârlos,  acolo unde acesta a venit pe lume. Bustul a fost dezvelit în prezenţa preşedintelui Camerei deputaţilor, Adrian Năstase.

Se întâmpla acest lucru în ziua de 2o noiembrie 1996.

Prof . Gh.Buşoiu

Din volumul în pregătire „Oameni cunoscuţi de mine.”

chendi      ilarie chendi - eminescu            ilarie chendi - mircea popa

Celor interesaţi de studierea cărţilor privind viaţa şi activitatea criticului şi istoricului literar Ilarie Chendi, consultaţi fondul de carte al Bibliotecii municipale St.L.Roth Mediaş din strada Regele Ferdinand I, Nr.1, Mediaş.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s