Aniversare : 120 de ani de la naşterea savantului sas Hermann Oberth, unul din părinții fondatori ai rachetei și astronauticii

Succesele spectaculoase înregistrate pe plan mondial în domeniul cuceririi spaţiului cosmic sunt rezultatul direct al eforturilor depuse de savanţi, cercetători, constructori şi tehnicieni din toată lumea în scopul creării unor vehicule capabile să învingă forţa de gravitaţie a Pământului. Fundamentarea ştiinţifică a principiilor privitoare la construcţia şi funcţionarea rachetelor a făcut ca, într-un timp scurt,…