Jutta Richter – “Să nu vinzi înger păzitor!”

După cum ştim prea bine, Dumnezeu trimite îngeri păzitori ca să ne păzească şi să ne ocrotească de ispite şi de rele, şi orice s-ar întâmpla, el nu ne părăseşte niciodată, ci rămâne mereu credincios misiunii pe care Dumnezeu i-a încredinţat-o. Dar ce se întâmplă când unul din noi îşi vinde îngerul păzitor? Aşa s-a…