Aniversare Silviu Corneliu Sârbu, cercetător

Foto 035

Silviu Corneliu Sârbu s-a născut la 4 septembrie 1942 în comuna Tămaşda, judeşul Bihor. A urmat cursurile şcolii elementare la Braşov, Liceul teoretic „Şt. O. Iosif” la Rupea între 1956-1960, iar studiile universitare la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de chimie (1960-1965), obţinând specializarea de „Diplomat în chimie”.
În privinţa activităţii profesionale, este de remarcat constanţa lui Silviu Sârbu, care este o rara avis: din ianuarie 1966 şi până în 1992 a lucrat într-un singur institut: e vorba de ICPAO (Institutul pentru Produse Auxiliare Organice), evoluând treptat de la simplu chimist la cercetător ştiinţific principal.

A elaborat şi finalizat un număr de douăzeci şi unu de tehnologii privind sinteza unor produşi organici. Începând din 1992 Silviu Sârbu a mai îndeplinit şi alte funcţii: 1992-1994, chimist la Laboratorul de analize pentru protecţia mediului Mediaş din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu; 1994-1996, şef de secţie la Protecţia mediului din cadrul SC Sometra Copşa Mică; 1997-2000, inspector pentru protecţia mediului la Romgaz Mediaş; 2000-2003, inspector pentru protecţia mediului la sucursala de Transport gaze naturale STGN Transgaz Mediaş. Din 2003 şi în prezent lucrează în funcţia de chimist la Sucursala de Cercetare, Proiectare Tehnologică pentru Gaze Naturale Transgaz Mediaş (SCPTGN).
Implicarea chimistului Silviu Sârbu în activitatea ştiinţifică a fost foarte pronunţată, în perioada 1966-1992 elaborând treizeci şi două de procese tehnologice privind sinteza şi aplicarea a douăzeci şi trei de produşi organici de sinteză (mercaptani, aminoacizi, monomeri, (met)acrilici şi polimeri ai acestora). Rezultatul acestor studii s-a concretizat în elaborarea şi prezentarea a unsprezece lucrări şi comunicări la congrese, simpozioane şi reuniuni ştiinţifice.
De-a lungul vieţii a participat la numeroase simpozioane şi sesiuni de comunicare în ţara şi străinătate lucrările sale dovedind de fiecare dată un înalt calificativ în pregătirea profesională.

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s