Aniversare academician prof.dr. doc. Ioan Moraru

IMG_9720 IMG_9721 IMG_9731

Casa memorială, bustul şi placa comemorativă din comuna Dârlos.

În satul Dârlos, aflat la 4 km distanţă spre est de Mediaş, s-a născut la 8 septembrie 1927 Ioan Moraru.
După cinci clase făcute în satul natal se înscrie la Şcoala Tehnică Aeronautică din Mediaş pe care a absolvit-o în 1947, după care absolvind liceul se înscrie la Facultatea de Medicină din Tg.-Mureş, de unde, după doar doi ani se mută la a doua mare facultate de medicină din Transilvania, cea din Cluj, obţinând Diploma de merit.
Medicul Ioan Moraru este repartizat la Spitalul nr. 9 din Bucureşti şi la Catedra de fiziopatologie în funcţia de preparator.
Între 1954-1957 medicul Moraru urmează un curs de specializare la Moscova, unde-şi dă şi doctoratul. Până la sfârşitul vieţii, medicul şi profesorul Ioan Moraru a îndeplinit o serie de funcţii.

Omul de ştiinţă Ioan Moraru era membru al Consiliului Internaţional al Organizaţiei „MEDICII LUMII PENTRU PREVENIREA RĂZBOIULUI NUCLEAR”. Această organizaţie a fost laureată a premiului Nobel pentru Pace în 1985. Înmânarea acestui premiu savantului român a trecut total neobservată, mediile de informare nemenţionând-o, fiindcă în societatea totalitară românească, premiile cele mai importante trebuiau obţinute numai de „cel mai iubit fiu al poporului” cu sau fără merite. Acest „fiu” şi viza acest lucru. De altfel, aprobările necesare deplasării în vederea obţinerii premiului respectiv nici nu i s-au acordat savantului ardelean.

Savantul dârloşean a iniţiat primele cursuri postuniversitare de genetică medicală şi de imunologie care au fost absolvite de numeroşi cercetători români şi străini.
După căderea regimului dictatorial al lui Nicolae Ceauşescu s-au făcut demersuri pentru a se pune pe un făgaş normal o mare nedreptate: e vorba de primirea ca membru post-mortem al Academiei Române (savantul Ioan Moraru murise în 1989) şi acest lucru s-a petrecut în ziua de 3 iulie 1990 când au fost primiţi în Academie ca membri post-mortem următoarele personalităţi: sculptorul Constantin Brâncuşi, scriitorul Mircea Eliade, filozofii Constantin Noica şi Mircea Florian, prozatorul Marin Preda şi poetul Nichita Stănescu.
În legătură cu trecerea în nefiinţă a savantului, scriitorul Gheorghe Schwartz, într-un lung articol publicat recent în revista „22”, notează: „Ioan Moraru, indezirabil că a îndrăznit să primească la Oslo «premiul ce i se cuvenea lui Ceauşescu» s-a stins din viaţă la 62 de ani, la 19 decembrie 1989, cu doar trei zile înaintea prăbuşirii dictatorului. Cum evenimentele se precipitau, înţeleptul, grav bolnav, însă la curent cu cele ce se petreceau la Timişoara, a apucat să-şi încurajeze urmaşii că vor veni vremuri mai bune. «Nu voi trăi eliberarea, dar trăiesc acum începutul ei»” (Gheorghe Schwartz, Ioan Moraru, Premiul Nobel şi Românii, în „22”, 3-9 mai 2005, p. 12.)

Nu s-au lăsat mai prejos nici administraţiile locale din Dârlos şi Mediaş. Pentru meritele excepţionale pe linie profesională şi publică, Primăria comunei Dârlos i-a imortalizat numele academicianului Ioan Moraru prin ridicarea unei statui în mijlocul localităţii natale, atribuindu-i numele şi şcolii din sat, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „IOAN MORARU”.

De asemenea în data de 29 aprilie 1996, Consiliul Local Mediaş îi acordă (post mortem) titlul de Cetăţean de onoare al Municipiului Mediaş pentru merite deosebite pe tărâm ştiinţific şi umanitar academicianului dr. Ioan Moraru.
Toate aceste fapte constituie un cald şi sincer omagiu în amintirea marelui şi nepreţuitului om de ştiinţă Ioan Moraru cu speranţa că numele său va dăinui veşnic în conştiinţa posterităţii.

moraru ioan

“Dicţionarul enciclopedic de imunologie”  coordonatori: prof.dr.doc. Ioan  Moraru şi dr.Eugeniu Păunescu există în fondul de carte al  Bibliotecii Municipale Mediaș St.L.Roth  şi îl puteți consulta la Sala de lectură.

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s