Aniversare Octavian Fodor, medic, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale

Medieşean din tată-n fiu, Octavian Fodor s-a născut în 17 octombrie 1913. În anii 1928 şi 1929, asupra familiei Fodor se abate o mare tragedie prin decesul mai întâi al mamei şi apoi al tatălui. Rămaşi orfani de ambii părinţi, cei trei fraţi, Octavian („Vian” cum îi spuneau medieşenii), de 15 ani, Costică de 11 ani (cel care avea să devină profesor) şi mezinul, Florin, de 7 ani (care va deveni de asemenea medic renumit în zonă, specialitatea ginecologie), sunt îngrijiţi de Vasile Fodor, fratele tatălui lor. Unchiul celor trei copii avea meseria de „econom” (agricultor în ramura viticulturii şi pomiculturii). Este impresionant modul în care şi-a îndeplinit unchiul celor trei fraţi misiunea de tutore, înscriind cu deosebită migală toate cheltuielile de şcolarizare, de la cele mai mari până la cele mai insignifiante sume.
După absolvirea Şcolii primare nr. 1 de pe strada Ţecheş (actualmente Mihai Viteazul), pe Octavian Fodor îl găsim, pentru puţin timp, la Liceul „St. L. Roth” din Mediaş, apoi absolvent al Liceului Sfântul Vasile din Blaj.
Fără îndoială că îmbrăţişarea profesiunii de medic n-a fost întâmplătoare. Mama sa, paralizată, datorită unei boli, a fost ţintuită la pat timp de nouă ani, în tot acest răstimp fiind îngrijită în cea mai mare parte de cel mai mare dintre fii săi, Octavian.
După absolvirea Facultăţii de Medicină din Cluj în 1937, Octavian Fodor este, doar pentru un an, medic de circumscripţie în comuna Căpuşul de Câmpie din judeţul Mureş. Remarcat de profesorul Iuliu Haţieganu, întemeietorul şcolii de medicină clujene, începând din 1938 urcă toate treptele universitare: preparator, asistent, apoi în 1949 şef de lucrări, în 1955 conferenţiar şi, în sfârşit, în 1961 profesor titular la o catedră de clinică medicală. În perioada 1949-1953 a lucrat într-o clinică din Timişoara, în anul 1958 urmând o specializare la Paris. În anul 1967 este primit ca membru corespondent al Academiei Române, iar din 1974 ca membru titular. Totodată este primit membru al mai multor organizaţii ştiinţifice internaţionale. În perioada 1966-1976, conduce în calitate de rector, Institutul Medico-Farmaceutic din Cluj-Napoca.
Pentru a întregi schiţa de portret a acestui ilustru fiu al Mediaşului merită să amintim ce scria la moartea sa un alt mare profesor al medicinii clujene, prof. dr. Cristian Mircioiu: „În ce mă priveşte, gândindu-mă la viaţa lui Octavian Fodor, la fiinţa lui, mai adaug două trăsături care, întregind „şcoala”, îi întregesc fiinţa superioară şi eforturile: omenia, ca principiu de viaţă programat cu străduinţă şi dăruire, ca şi dragostea de ţară şi conştiinţa permanenţei” („Maestrul”, în Tribuna, 24.VI.1976, p. 9).
Pentru multipla sa activitate i-au fost conferite înalte titluri ca: medic emerit, profesor emerit, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale şi multe altele.
Cu ocazia aniversării a 725 de ani de atestare documentară a municipiului Mediaş, la 5 octombrie 1992 Consiliul Local al municipiului Mediaş îi acordă titlul de „Cetăţean de onoare” medicului Octavian Fodor pentru contribuţia deosebită adusă în domeniul Culturii şi Ştiinţei.
Fără nici un dubiu, putem afirma cu cea mai mare certitudine că Octavian Fodor este cea mai proeminentă personalitate românească a Mediaşului din cele mai vechi timpuri şi până în prezent.
Octavian Fodor este o conştiinţă (Buşoiu Gh., Octavian Fodor – o conştiinţă, în „Tribuna”, nr. 1682, 11 iunie 1996, p. 5).

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

fodor octavian 2    fodor octavian 1       fodor octavian 3

Celor interesaţi de cercetarea volumelor  medicului Octavian Fodor, consultaţi fondul de carte existent al Bibliotecii municipale Stephan Ludwig Roth din Piaţa Regele Ferdinand I, Nr.1, Mediaş.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s