Aniversare Livia Elisabeta Buşoiu, profesor, publicist

Buşoiu Livia Elisabeta s-a născut la 20 octombrie 1943, în Mediaş, iar după terminarea cursurilor gimnaziale şi liceale în oraşul natal, urmează Facultatea de Istorie-Filozofie în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj, obţinând Diploma de Licenţă în istorie, specialitatea Istoria României, iar cea secundară în Istoria artelor, în anul 1967. Lucrarea de diplomă a avut o temă de istorie locală: Monografia bisericii evanghelice Sf. Margareta din oraşul Mediaş, coordonată de acad.prof.univ.dr. Virgil Vătăşianu, lucrarea fiind menţionată şi de prof.univ.dr. Gheorghe Arion în cartea sa Sculptura gotică din Transilvania, apărută la Cluj în 1974.
Ca un corolar al muncii depuse, în baza prevederilor Statutului personalului didactic, Ministerul Educaţiei şi Învăţământului i-a conferit medalia şi titlul de Profesor Evidenţiat, prin Ordinul nr. 7650 din 20.VI.1989.
În anul 1996, funcţionând ca profesor titular la Şcoala Generală nr. 1 din Mediaş, realizează monografia acesteia, devenită Şcoala „Mihai Eminescu”, volum ce a fost elaborat cu ocazia aniversării de către această instituţie de învăţământ a 170 de ani de la înfiinţare.
Şi după pensionare (anul 1999), profesoara Livia Buşoiu manifestă o febrilă activitate: publică mai multe articole pe teme şcolare şi de istorie în ziarele: „Tribuna”, „Monitorul de Mediaş” şi în periodicul local „Realitatea”, în ultimul fiind şi în colectivul de redacţie.
Articolele referitoare la istoricul Şcolii „Mihai Eminescu” au fost reproduse şi în revista şcolară „Ramuri”, în numărul omagial din martie 2002. Autoarea a realizat şi cea de-a doua ediţie a monografiei sus menţionate, cu ambele ediţii participând şi la „Zilele revistelor culturale din Transilvania şi Banat (1-2 noiembrie 2002)”, ocazie cu care a primit Diploma de onoare acordată de Primăria municipiului Mediaş.
Diplomele, titlurile şi premiile obţinute pe parcursul întregii vieţi constituie o vie răsplată pentru munca depusă de doamna profesoară. Vom încheia această succintă prezentare cu cuvintele lui Ion Onuc Nemeş, jurnalist la „Tribuna” (fost director al Bibliotecii Astra din Sibiu), care evidenţiază strădania unei munci de educator desfăşurată la cel mai înalt nivel. Ion Onuc Nemeş afirma: „Dincolo de rigoarea ştiinţifică a prezentării bogatului material documentar, lucrarea este o dovadă a dragostei şi devotamentului autoarei, prof. Livia E. Buşoiu, pentru instituţia pe care a servit-o exemplar de la catedră, timp de mai mulţi ani.” („Tribuna”, anul CXVIII, serie nouă, nr. 2580, Sibiu, 28 noiembrie 2002, p. 4).

repere

Volumul “Repere în timp”  (monografia Şcolii “Mihai Eminescu”)  există în fondul de carte al  Bibliotecii Municipale St.L.Roth Mediaş  şi îl puteți lua acasă sub formă de împrumut.

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

Alte articole semnate Livia Bușoiu găsiți aici : https://andreeabooks.wordpress.com/scriitori-medieseni-2/

2 Comments Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s