Pilula săptămânală : Mișcarea literară medieșeană la jumătatea secolului trecut

Începând din această săptămână, inaugurăm o nouă rubrică în cadrul blogului nostru, rubrică ce se va intitula PILULA SĂPTĂMÂNALĂ. Astfel, vom publica materiale din cele mai diverse și din toate domeniile de activitate cu referire în special la Mediaș, zonele limitrofe, dar și la alte spații geografice.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

  DSCN7312   DSCN7316
Calendarul ziarului “Curierul” pe anul 1947, Editura Ziarului “Curierul”, Sibiu.

Prima grupare literară la Mediaș se constituie după anul 1930. De altfel în anul 1933 apare în orașul de pe Târnava Mare revista literară ”Lanuri”, publicație în care-și văd materializate creațiile poeți și prozatori legați de aceste locuri precum: George Popa, Mihai Axente, N. Ladmis-Andreescu, George Togan, I. O. Suceveanu și alții.
Revista amintită a apărut până în anul 1939, dar, în deceniul următor scriitorilor amintiți li se alătură alte nume ce-și căutau drumul în domeniul liricii și al prozei.
Răsfoind ”Calendarul” ziarului Curierul pe anul 1947 (Sibiu, str. Tribunei, nr. 3), lesne ne putem da seama că listei celor de mai sus li se adaugă și alte nume de scriitori din acest areal. De remarcat că același din totdeauna spirit viu, ager și extrem de vivace cum a fost poetul lanurist George Popa, în articolul ”Poeți și scriitori medieșeni” (p. 65), face o scurtă prezentare a fenomenului literar și a promotorilor lui.
El, acest adevărat spiritus rector al literelor medieșene amintește câteva nume de scriitori, puțini la număr, ”medieșeni prin naștere sau prin adopție” (p.65). Aceștia sunt: Mihai Axente ”acel harnic director al Lanurilor”, Stelian Manta Jugureanu ”un talent deosebit, colaborator la Craiu-Nou, Flamuri și Luceafărul”.
Celor doi scriitori amintiți, ambii remarcându-se în domeniul prozei, autorul succintei prezentări aduce în prim-plan și numele a doi tineri poeți, Horia Lupu și Eugen Gironda, acesta din urmă pe numele său adevărat Ion Gavrilă. Acești poeți tineri se găseau la vârsta începuturilor promițătoare, ambii căutându-și drumul spre afirmare, spre aromele tainice ale expresiei lirice.
Din păcate timpul, neiertătorul arbitru al procesului de creație de peste tot și din toate timpurile a cernut valurile unele din numele amintite precum Horia Lupu și Mihai Axente, altele pierzându-se în anonimat.
Încheiem acest periplu prin viața literară medieșeană din deceniul cinci al secolului XX cu un minunat poem al poetului George Popa, poet care, fără nicio putință de tăgadă poate fi considerat mentorul generației sale și chiar și al generației de mai târziu. Inserăm acest poem cu atât mai mult cu cât ne găsim și în anotimpul toamnei:

Dragoste de toamnă

Se scutură pe umeri podoabele din frunză
Și cântă lung în toamnă cu foșnetul ușor.
Tu lasă amintirea adânc să te pătrunză
A altor toamne duse cu tot dichisul lor.

Și totuși vreau să prindem și clipa care fuge
Pe lângă noi acuma sonoră ca o liră.
Oricum ar fi trecutul, nu vreau să te subjuge,
Ci dragostea de astăzi s-o simt cum se desfiră.

Prelungă fie toamna cu frumusețea ei
Și dragostea de asemeni să fie cât mai lungă.
Hai, pune telegarii și mână cu temei
Ca iarna ce e-n urmă să nu ne mai ajungă.

Prof. Gheorghe Buşoiu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s