La mulţi ani Maestre Vasile Popescu, artist plastic

Bronzurile toamnei (2)         Intimitatea Gu00E2ndului -69x49 copy         Melancolie

Pictorul Vasile Popescu s-a născut la 6 noiembrie 1950. Debutul expoziţional are loc în 1982, la Casa Armatei din Sibiu, ca membru al Cenaclului „Cornel Medrea”.
Activitatea expoziţională a acuarelistului Vasile Popescu este extrem de vastă, el participând la expoziţii personale sau bienale ale artiştilor plastici amatori din Bucureşti, Saloanele de pictură la nivel municipal şi judeţean, expoziţii colective ale AAPA – Mediaş, Casa Armatei Mediaş ambele din 1988, Casa Armatei Sibiu, Muzeul municipal Mediaş, Casa Schuller Mediaş, Galeria CIRUS Mediaş şi altele.
Talentul artistic al plasticianului este recunoscut şi dovedit prin originalitatea creaţiei, fiind răsplătit cu numeroasele premii obţinute de-a lungul carierei artistice. Prin bogata şi complexa activitate desfăşurată pe tărâmul artelor plastice, Vasile Popescu şi-a câştigat un binemeritat prestigiu, fapt ce a determinat numeroşi colecţionari de artă din ţară şi străinătate să achiziţioneze lucrări ale autorului medieşean.
În afara activităţilor expoziţionale, Vasile Popescu a dovedit şi alte talente: şi-a adus o determinantă contribuţie la editarea ultimelor trei cărţi ale regretatului poet Titus Andronic. Este vorba de: Purpura somnului, Lacul de jad şi Miracol şi uitare. Menţionăm că în cazul celor trei lucrări enunţate, Vasile Popescu are o dublă calitate: este atât redactorul, cât şi autorul copertelor.
„Privind tablourile de pictură ale artistului, ni se imprimă echilibrul realizat între atitudinea robustă în faţa vieţii de stenică afirmare, cu tendinţa de contemplaţie meditativă de o mare delicateţe sufletească. Naturile statice, peisajele, chiar şi portretele vorbesc despre o punere în pagină ieşită din canoanele clasice.” (Petru Dumbrăveanu, Spaţiu şi sensibilitate, Mediaş, 1992, p. 5.)

IMG_5959          HAIKU (6)

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

Pentru bucuriile spirituale oferite nouă publicului medieşean, vă mulţumim şi vă dorim putere de muncă, viaţă lungă şi multă sănătate.

La mulţi ani!

Lucrările fac parte din arhiva personală a artistului plastic Vasile Popescu şi nu pot fi folosite fără acordul său.

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s