Pilula săptămânală : Oraşul Mediaş în reclamele anului 1947 – partea a II-a

tipografia arta grafica gh    viile si pivnitele ambrosi       uzinele ideal gh
Continuăm și în această săptămână să risipim vălul uitării sau al necunoașterii de către unii a modalității de folosire a publicității în scopul informării oamenilor despre beneficiile pe care unitățile economice sau cele de servicii publice le oferă. Lesne ne putem da seama, din „ Calendarul ziaruluI Curierul pe anul 1947” că  reclamele existente în Mediaș  în acel moment, ni se destănuie, spunându-ne, prin limbajul și grafica lor despre multitudinea și diversitatea tematică a unităților economice și de deservire  din localitatea de pe râul Târnava Mare.

Se aflau în Mediaș în acea perioadă unele fabrici, mai bine zis făbricuțe, care produceau obiecte casnice, menite a-i ajuta pe oameni în treburile gospodărești, a le ușura  viața și a le crea în modul acesta un confort minim.

„ Uzinele Ideal F. Schembra”, profilată pe confecționarea de cărucioare, „biciclete pentru copii, domni și doamne”, „Uzinele de modelat și emailat”, „Fabrica de țigle și cărămidă ”, „H. Rosenauer et comp. ”, specializată pe șuruburi, piulițe, nituri și fel de fel de accesorii folosite în cele mai diverse domenii, sunt întreprinderi ce constituiau  câțiva din pilonii de fundamentare a viitoarei industrii medieșene, atât de diversă și atât de apreciată, pe plan național , dar și internațional.

Unele din reclame reflectă obiectul de activitate al unor societăți specifice zonei geografice în care înaintașii noștri au fondat așezarea. Era firesc  ca aici unde a fost descoperită cea mai importantă bogăție energetică a țării, care este gazul metan, să ia ființă și câteva întreprinderi dedicate acestei resurse. Iată câteva asemenea unități : „Atelierul de instalații gaz, apă, canal, calorifere”, „Uzinele comunale , unitate distri buitoare de gaz pentru iluminat și încălzit”, „Siebag, societate ardeleană pentru instalație și construirea conductelor de gaz metan natural” și „ Prima fabrică românească Vasile Rusu”, profilată tot pentru  „instalații de gaz, apă, canal și calorifere”.

Fiind, din îndepărtate timpuri una din cele mai renumite zone viticole ale țării, nu întâmplător, între reclamele publicate, vom găsi și una referitoare la  unul din cei mai mari producători de  „vinuri alese de  Târnave,  vițe altoite și port-altoi american, export de vinuri și vițe”. E vorba de Dr. Alfred Ambrosi.

O reclamă aparte este cea  referitoare la prima tipografie românească ce a luat ființă la Mediaș, avându-l ca patron pe Tănase Guliman. Denumirea acesteia este extrem de sugestivă pentru lucrările executate. Ea purta titlul de „ Arta Grafică” și avea o gamă destul de variată de lucrări, între care și câteva cărți beletristice. În paranteză fie spus, din discuțiile avute cu cei doi fii al acestui harnic tipograf, Liviu și Romeo, care-mi sunt foarte buni amici și care funcționează ca preoți în două parohii apropiate, am aflat destul de multe lucruri  legate de prolifica tipografie.

După cum am văzut din precedentul material, erau foarte multe unități ce ofereau populației servicii din cele mai diverse precum : croitorii, brutării, pielării,blănării, ș.a. Să revenim asupra lor ar fi un lucru de prisos, întrucât cei interesați au reușit, credem, să-și facă o idee despre cum se realizau unele servicii în urmă cu  peste șase decenii și jumătate

Din păcate actul naționalizării de la 11 iunie 1948 a făcut ca toate unitățile, atât cele economice , cît și cele de deservire,  fără nicio excepție,  propulsate  prin intermediul reclamelor spre  vrerea și dorințele clienților, au dispărut ca o perdea de fum. Unitățile de deservire, fiind aproape toate personalizate, purtând numele proprietarilor lor, au fost desființate  în totalitate. Patronii lor au fost catalogați ca „ exploatatori ai omului de către om” și lichidați, deși  aceștia bieții abia  își câștigau existența pentru ei și familiile lor. În ceea ce privește unitățile economice, trebuie să menționăm că acestea, în decursul anilor, au cunoscut  fluctuații semnificative. Toate au trecut  sub oblăduirea aceluiași stăpân, și anume statul român. În decursul timpului, până la evenimentele din decembrie, deci circa trei decenii, unitățile economice  au cunoscut o dezvoltare fără precedent. Cele mai multe din ele și-au desfăcut produsele atât în țară, cât și  în cele mai îndepărtate țări ale globului. După schimbarea regimului politic din 1989  s-au încercat unele firave privatizări, nereușite însă, iar fabrica de cărucioare, cea de șuruburi, dar și multe  altele nereprezentate în reclamele din mult amintitul calendar au apus pentru veșnicie.

Încheiem acest periplu prin publicitatea anului 1947 din Mediaș dând din nou cuvântul reclamelor  pentru a ne spune ele însele ce a fost și ce a însemnat viața economică a  acelui timp în burgul de pe râul Târnava Mare.

Prof. Gheorghe Bușoiu

uzinele de modelat si emailat   SIEBAG instalatii gaz    societate pentru suruburi, nituri etc gh.b

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s