Aniversare Stephan Ludwig Roth, umanist şi revoluţionar sas

roth           ST. L. ROTH
Întoarcerea în timp pentru a urmări firul vieţii acestei personalităţi este deosebit de emoţionantă: măreţia acestei existenţe sporeşte odată cu trecerea timpului, legată fiind, prin obiectivitatea vederilor şi prin comunitatea ideilor, de existenţa naţională.
Pelerinajul lui Roth pe acest pămînt sublinează valenţele unei vieţi cu adevărat excepţionale cu caracter demn şi o limpede judecată a istoriei, o personalitate formată în arderile cunoaşterii şi ale comunicării. Militând pentru egalitatea naţională şi fraternitatea dintre români, saşi şi maghiari, St.L.Roth şi-a meritat pe deplin locul său în istoria naţională.
Stephan Ludwig Roth s-a născut la Mediaş, la 24 noiembrie 1796. După absolvirea cursurilor Gimnaziului evanghelic din Sibiu (azi Liceul Brukenthal), în anul 1816, se înscrie la cursurile Facultăţii de teologie ale Universităţii din Tübingen, pe care însă o părăseşte curând, optând pentru varianta de învăţăcel şi apoi colaborator al pedagogului de celebritate în epocă, Johann Heinrich Pestalozzi, la Yverdon.
După reluarea studiilor teologice şi definitivarea lor, susţine în anul 1820 teza de doctorat cu titlul Esenţa statului ca instituţie educativă pentru formarea omului dobândind titlul de doctor în ştiinţe al Universităţii din Tübingen; titlul dobândit era de doctor în filozofie şi magister al artelor libere i se va refuza însă, în baza unui ordin al guvernanţilor din Viena, pe motivul că el a fost dobândit la o universitate în afara graniţelor monarhiei habsburgice.
După acest periplu central european Roth se întoarce acasă şi ocupă un post în învăţământ, la Gimnaziul local, la Mediaş, apoi, la Moşna.
Izvorât din realităţile istorico-sociale ale veacului trecut, Roth a simbolizat interesele comune ale românilor şi ale celorlalte naţionalităţi, s-a dovedit un intelectual deschis celor mai fertile experienţe, un om dornic şi capabil să susţină un rodnic şi intens dialog. A fost, în acelaşi timp, un vizionar şi un deschizător de drumuri pentru egalitatea în drepturi şi înfrăţirea deplină între toţi locuitorii acestor meleaguri, indiferent de naţionalitate. În toate lucrările sale Roth a fost un militant pentru recunoaşterea limbii române, vorbită de majoritatea populaţiei Transilvaniei, ca limbă oficială.
În lucrarea Lupta pentru limbă în Transilvania, Roth a înfierat, în 1842, pasiunile politice stârnite de către Dieta transilvăneană din Cluj, apărând nu numai cauza saşilor ci şi pe aceea a românilor care nu aveau pe atunci decât doi reprezentanţi în dietă. Era riposta fermă dată tendinţelor reprezentanţilor dietei de a impune limba maghiară drept limba oficială a ţării. El sfătuieşte cercurile conducătoare ale nemeşimii maghiare să renunţe la planul de realizare a unui stat naţional, cu preţul încălcării voinţei şi drepturilor altor popoare. Cu o rară luciditate şi obiectivitate, cu o sinceritate până atunci nemaiîntâlnită, Roth abordează problema limbii oficiale în Transilvania pornind de la acceptarea, fără rezervă, a realităţii: „Nu e nevoie a declara o limbă drept limba ţării, căci această limbă o avem de mult. Ea nu este însă nici germana, nici maghiara, este cea românească”.
Prin această situare, Roth este primul intelectual sas care a susţinut drepturile politice ale poporului român. Ilustrul gânditor se străduia sa contribuie la limpezirea şi înţelegerea mai justă a problemei naţionale, pledând pentru convieţuirea paşnică a tuturor locuitorilor Transilvaniei.
Cea mai importantă operă a lui Stephan Ludwig Roth este, fără îndoială, Geschischte von Siebenbürgen (Istoria Transilvaniei) ca un volum impresionant de peste 1000 de pagini prin care se dovedeşte o bună cunoaştere de către autor a istoriei principatului şi o aprofundată documentaţie, a informaţiilor desprinse din arhive, din cronici ori din studii deja publicate. În această lucrare, Roth îşi manifestă interes pentru modernizarea agriculturii satelor: propunea „importul” de ţărani bavarezi pentru ca aceştia să-şi dovedească măiestria în prectica de lucrare a pământului. Se avansează ideea extinderii culturii cartofului, a rapiţei şi a hameiului. Solicita introducerea unor noi soiuri de pomi fructiferi, de viţă de vie şi de legume. Era vădit deranjat de fărâmiţarea loturilor de pământ ale ţăranilor şi arăta consecinţele negative ale acestui fapt în domeniul economic.
Începând cu anul 1842, Stepahn Ludwig Roth se va apropia tot mai mult de români, mai ales va încheia strânse contacte cu Geroge Bariţiu.
Prezenţa sa la Blaj, cele văzute şi auzite, îl duc la concluzia unei legături indisolubile între problema socială şi cea naţională. După adunarea de la Blaj, Roth a fost numit în Comitetul de Pacificaţiune de la Sibiu, unde colaborează cu reprezentanţii români şi în primul rând cu protopopul de Mediaş Ştefan Moldovan. Pentru participarea sa de la revoluţia din 1848 şi pentru ideile sale progresiste, tribunalul din Cluj l-a condamnat la moarte impresionând atât prietenii cât şi duşmanii săi prin fermitatea şi calmul cu care a înfruntat plutonul de execuţie. A fost executat pe Cetăţuia din Cluj la 11 mai 1849.
Cu toate limitele evidente ale gândirii şi activităţii sale – aniversarea creează prin natura lucrului un cadru festiv mai puţin favorabil pentru prezentarea critică a unei personalităţi – Stephan Ludwig Roth este una din figurile înaintate ale culturii Transilvaniei. Dragostea lui pentru popor, deşi manifestată mai mult pe planul interesului pentru ridicarea sa culturală şi economică, prin învăţământ, prin reforme parţiale, rămâne un fapt incontestabil.

roth 4        roth 2             roth 3

Pentru cei interesaţi de cercetarea volumelor privind viaţa şi activitatea revoluţionarului şi cărturarului sas Stephan Ludwig Roth, precum şi a Revoluţiei de la 1848, consulţati fondul de carte al Bibliotecii municipale “St.L.Roth” Mediaş, din Piaţa Regele Ferdinand I, nr.1 Mediaş.

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011

Despre expoziţia de carte de la Biblioteca municipală “St.L.Roth” Mediaş privind viaţa şi activitatea umanistului şi cărturarului sas St.L.Roth citiţi pe : https://andreeabooks.wordpress.com/2014/11/03/popasuri-umaniste-carturarul-stephan-ludwig-roth-expozitie-de-carte-la-biblioteca-st-l-roth-medias/

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s