George L.Nimigeanu – “Mic poem despre lucruri”

Sunt în lucruri rosturi mai înalte
şi înţelesuri mai adânci
decât se pot cuprinde cu viaţa

Poate şi pentru că lucrurile
iubesc şi ele Adevărul
într-un fel mai aparte

Mişcătoare nisipuri
şi în lucruri
mută veacurile

dintr-o clipă
în alta

câtă vreme
în lucrurile propriei tale vieţi
pe de-a-ntregul
te oglindeşti

Precum Începuturile
în mările închipuirii…

nimigeanu
George L.Nimgeanu “PIETRE DE RÂU PETE DE SÂNGE”, Târgu Mureş, Editura ARDEALUL, 2006.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s