Aniversare Ionel Popa, scriitor medieşean

Criticul şi istoricul literar medieşean Ionel Popa s-a născut la 19 ianuarie 1946, studiile liceale făcându-le la Liceul „St.L. Roth” şi la Liceul „Axente Sever” din Mediaş. Este absolvent al Facultăţii de filologie din Cluj, promoţia 1969. În anii studenţiei a avut ca profesori câţiva din criticii şi istoricii literari din primul eşalon al literaturii române ca: Ion Vlad, Ion Pop, Mircea Zaciu ş.a. De la aceşti renumiţi dascăli clujeni a învăţat Ionel Popa nu numai să îndrăgească literatura, dar să şi pătrundă în resorturile creaţiilor artistice ale scriitorilor, scoţând la iveală diversele aspecte ale acestora.

Ionel Popa a debutat în publicistică în anul 1985 cu un comentariu de text literar în revista „Tribuna şcolii”. A mai publicat şi alte materiale legate de instrucţia şi educaţia elevilor în revistele: „Învăţământul liceal şi tehnic”, „”Revista de pedagogie”, „România literară”, „Limba şi literatura română pentru elevi”, „Excelsior” (Cluj-Napoca) etc.
Debutul propriu-zis de critic şi istoric literar a avut loc în iunie 1986 în revista sibiană „Transilvania”, cu articolul Aforismele lui Eminescu. I-au mai apărut studii şi articole în majoritatea publicaţiilor ardelene şi bănăţene precum: „Steaua”, „Transilvania”, „Rostirea românească” (Timişoara); „Discobolul” (Alba Iulia); „Euphorion” (Sibiu); „Târnava” şi „Vatra” (ambele din Tg.-Mureş).
Realizând o sumă a studiilor şi articolelor apărute în publicaţiile enumerate mai sus, ajungem la o cifră onorabilă: peste treizeci de recenzii, note, articole, studii, afară de serialul de materiale dedicate poetului de la Lancrăm, apărut în revista „Discobolul”. Aceste materiale au făcut obiectul unei cărţi purtând semnificativul titlu Glose blagiene, care a constituit debutul editorial al criticului medieşean. Acest debut a fost un prim volum, încercând ca al doilea volum să apară în viitorul apropiat. Pentru acest volum tipărit, profesorul Ionel Popa a obţinut premiul Uniunii Scriitorilor pe anul 2003, Asociaţia Târgu-Mureş („România literară”, nr. 51-52, 2004.)
Având în vedere cele de mai sus, putem afirma cu certitudine că profesorul medieşean Ionel Popa, prin spiritul său critic ascuţit, prin analiza obiectivă şi lucidă a fenomenului literar, prin judecăţile de valoare exprimate în cei aproape douăzeci de ani de observator al vieţii culturale româneşti, rămâne un intelectual de marcă al Mediaşului de ieri, de azi şi de mâine, un fin şi autorizat observator al fenomenului literar românesc în acest început de mileniu.

10 ianuarie 2014    10 ianuarie 2014 (3)    10 ianuarie 2014 (4)  10 ianuarie 2014 (2) This image has an empty alt attribute; its file name is 3.jpg 

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

Multe din volumele criticului şi istoricului literar medieşean Ionel Popa există în fondul de carte al Bibliotecii municipale St.L.Roth Mediaş şi le puteţi lua acasă sub formă de împrumut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s