Aniversare ing. Gheorghe Gherman, cercetător, inventator

Inginerul Gheorghe Gherman s-a născut la 11 februarie 1944 în municipiul Mediaş, judeţul Sibiu. Studiile elementare şi medii le-a efectuat în localitatea natală, a absolvit Liceul „St.L. Roth” apoi Facultatea de Electrotehnică din cadrul Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara, fiind absolvent al acestui institut în 1967, ca şef de promoţie.

Gheorghe Gherman şi-a început activitatea profesională în calitate de asistent la disciplina „Măsurări electrice şi magnetice” de la facultatea absolvită, apoi cu funcţia de şef de lucrări la disciplina „Semnale, circuite şi sisteme” din cadrul Secţiei electromagnetice. În anul 1982 îşi susţine doctoratul, având teza de doctorat cu tema: Contribuţii la calculul numeric al câmpului magnetic cvasistaţionar, în cadrul aceluiaşi  institut tehnic timişorean, obţinând titlul de doctor inginer.

Activitatea didactică desfăşurată de la terminarea facultăţii şi până în 1986 include elaborarea a 11 manuale didactice pentru uzul studenţilor: cursuri, culegeri de probleme şi îndrumătoare de laborator la disciplina de mai sus. Pentru obiectul „Semnale, circuite şi sisteme”, inginerul Gheorghe Gherman a elaborat un manual în trei volume, o culegere de probleme şi un îndrumător de laborator. Toate aceste lucrări pentru specializarea studenţilor au fost tipărite în perioada 1978-1981 în cadrul Centrului de multiplicare a Institutului Politehnic din Timişoara.

Anul 1987 a fost un an de cotitură în viaţa lui Gheorghe  Gherman. Nemulţumit de regimul dictatorial al lui Nicolae Ceauşescu, inginerul medieşean şi familia au plecat din ţară, stabilindu-se în Suedia. Deşi stabilit într-o ţară cu totul nouă, unde a trebuit s-o pornească de la zero absolut în toate, prin hărnicie, inteligenţă şi perspicacitate, în scurt timp a reuşit să-şi asigure locuinţă şi un loc de muncă, realizând într-un timp relativ scurt ce nu ar fi putut face niciodată în România comunistă.

Cele două companii la care a lucrat, datorită într-o foarte mare măsură şi inginerului manager Gh. Gherman, au avut, după căderea comunismului în România, implicaţii şi în ţara noastră. Astfel, în perioada 1994-1996 el a contribuit la realizarea unei investiţii Electrolux de 10 milioane dolari în România. El a fost primul angajat care a vizitat, în 1994, Fabrica de maşini de gătit SAMUS din Satu-Mare.

Timp de doi ani a lucrat cu specialiştii de la Electrolux şi Samus la planurile de achiziţie a fabricii sătmărene şi de integrare a acesteia de către Grupul Electrolux. Acest proiect a fost finalizat în 1996, când compania suedeză a achiziţionat majoritatea acţiunilor de la Samus, plătind 10 milioane de dolari SUA şi angajându-se să facă investiţii masive în infrastructură, echipamente, tehnologie etc. Astăzi, Samus face parte din Electrolux, produce mai mult şi de o calitate mai ridicată şi realizează, după mai multă vreme de neajunsuri, profit spre satisfacţia proprietarilor şi angajaţilor.

Pentru rezultatele profesionale de-a lungul anilor inginerul Gheorghe Gherman a obţinut numeroase premii pentru inovaţii şi  brevete de inventator, publicând numeroase lucrări în reviste tehnice de specialitate.

GHERMAN GHEORGHE

Pentru cei interesaţi de cercetarea acestui volum : Gherman Gheorghe şi Braşovean Ioan, Măsurarea mărimilor electrice şi magnetice. Probleme, Editura Facla, Timişoara, 1978,  consultaţi Biblioteca municipală St.L.Roth Mediaş, din Piaţa Regele Ferdinand I, Nr.1 Mediaş.

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s