Romulus Boieru – „Actorul”

Pe o scenă de teatru, Stă îngândurat, pe scaun, Un actor privind în juru-i La acei ce-aplaudă. Mulţumit că le oferă Clipe cu destindere, Tresărind, acesta sare La o mic-atingere. Toţi admiră şi bissează, Cât de bine – şi joacă rolul; Muncă multă şi ardoare, Da! Acesta e „Actorul”! Cu respect, dedic în versuri Pentru…