Pilula săptămânală : BĂI DE PUTINĂ

baia poporala
Fără discuție, băile publice au fost o invenție a Imperiului Roman, ca un semn foarte clar al civilizației și progresului, ca o nevoie vitală a îngrijirii și curățeniei corporale. Sigur, acest obicei, fiind totalmente superior altor preocupări de acest gen, a fost repede înrădăcinat în primul rând în elita societății romane, apoi și în unele zone ale populației simple, ale masei plebee.  De altfel, arhicunoscuta maximă „ Mens sana in corpore sano” ( Minte sănătoasă în corp sănătos), care aparține poetului satiric latin Juvenal ( 60 –  140 p.Chr.), este o sintagmă ce exprimă dorința oamenilor de a se realiza un echilibru între sănătatea fizică și cea spirituală.

Ca un segment al civilizației și modernității, această practică gospodărească s-a răspândit în tot  îndelungatul cuprins al Imperiului, ajungând și pe meleagurile dacice. În fel de fel de producții cinematografice obiceiul sănătos al îmbăierii era o permanență la curțile boierești, la cele domnești, ale ducilor si conților, precum şi ale monarhilor.

În ceea ce mă privește, o dată cu intrarea mea într-o altă lume, prin venirea la Liceul Traian din Turnu-Severin,  în toamna anului l952, am luat la cunoștință despre instituțiile și unitățile de deservire din acest oraș dunărean. Între ele era și  celebra Baie Populară, care se găsea pe strada ce despărțea uriașa grădină a sus-numitului liceu de cea a Spitalului, coborând spre fluviu. Această baie populară de multă vreme nu mai există, acest loc devenind doar un toponimic local.

In țara noastră, în mai toate localitățile mai acătării au fost organizate asemenea unități pentru deservirea publicului de toate vârstele și toate categoriile economico-sociale. În Mediaș o baie pentru populația localității a funcționat cam în perioada 1960 -198o. De reținut este faptul că oamenilor le plăcea să vină la această baie, deși  tot mai mulți oameni aveau locuințe cu toate dotările necesare, deci și băi. Erau între altele proceduri precum sală cu aburi și sală cu aer uscat, dar ambele cu temperaturi uriașe.

Mă voi opri în încheierea acestui material asupra unei reclame legată de o baie publică existentă în municipiul Sibiu, care pare extrem de interesantă. Procedurile de aici erau următoarele: băi de aburi, băi de cură și băi de putină. Pentru cine nu cunoaște, putina era un fel de butoi de lemn, cu doagele drepte  și cu un singur fund, ce se umplea cu apă, persoanele amatoare de baie intrând în acest recipient. Nu știu, zău, cât de eficientă și mai ales cât de igienică putea fi această modalitate de îmbăiere. Să fie aceasta, putina care va  să zică, străbunica ultramodernelor Jacuzzi și actualelor spa-uri?

Prof. Gheorghe Bușoiu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s