Aniversare Meissner Paul Traugot , inventator

2007_09230083
Celebrul inventator Meissner Paul Traugot s-a născut la 23 martie 1778 la Mediaş, activând în domeniile: farmacie, chimie şi învăţământ. După ce lucrează ca practicant la farmacia Misselbacher din Sighişoara timp de patru ani urmează cursuri de farmacologie la Univeristatea din Viena, unde, în laboratorul baronului Jacquin (după prelegerile profesorului considerat printre fondatorii chimiei medicale), realizează o serie de experienţe în domeniul chimiei.
Pentru terminarea studiilor porneşte spre Buda, unde, în anul 1804, obţine titlul de magistru farmacist. Întors în ţară, la Braşov, între anii 1804 – 1811 conduce farmacia „Zum Weissen Kreutz” (La Crucea Albă).
În oficina acesteia a amenajat un laborator unde producea la scară relativ mare, preparate chimico-farmaceutice (istoricii îl consideră precursor al cunoscutului farmacist din Darmstadt H.M.Merck, întemeietorul chimiei farmaceutice).
Atras de ştiinţele tehnice, vinde farmacia şi se mută la Viena. şi la recomandarea amiabilă a baronului Josef Stift, Meissner este numit în anul 1815, suplinitor (după un scurt timp) şi profesor titular de chimie tehnică la nou înfiinţatul Institut Politehnic Cezaro-Crăiesc din Viena.
Astfel publică, lucrarile „Propuneri pentru noi perfecţionăriale unor operaţii farmaceutice şi ale aparaturii corespunzăroare”, „Aerometria şi aplicaţiile ei în chimie şi tehnică” şi „Manualul de chimie generală şi tehnică” în cinci volume.
Meissner Paul Traugot este ales membru titular al Societăţii pentru Promovarea Tuturor Ştiinţelor Naturii din Marburg. Lucrarea care l-a consacrat în toată lumea tehnică este „Încălzirea cu aer cald, devenită utilizabilă”, ce constituie mijlocul cel mai ieftin, mai comod, mai prielnic sănătăţii şi, totodată, mai ferit de primejdia incendiului, destinată unor încăperi mari sau numeroase: clădiri publice, nobiliare, fabrici etc. iar lucrarea
”Teoria chimică a echivalenţelor sau teoria atomică”, destinată chimiştilor, este opera cu care dobândeşte deplin recunoaşterea internaţională.
Activitatea la catedră ia sfârşit la 31 ianuarie 1845, iar la 9 iulie 1864 se stinge din viaţă la o vârstă înaintată de 86 de ani.

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s