Pilula săptămânală : Calendare…Calendare. Oamenii lunii mărţişorului

7

Este lucru arhicunoscut  că extrem de multe persoane, indiferent de religie, sex, etnie, vârstă, poziție socială etc. în afara ocupațiilor cotidiene, pentru care au pregătirea necesară, își încearcă talentul, înclinația, chemarea, spre realizarea unor lucruri din cele mai diverse și cele mai interesante și pasionante pentru public. E vorba în principal de lucrări din domeniile culturii și artei, sportului, ingineriei, tehnologiei, ș.a. ce se bucură de o primire favorabilă din partea celor interesați precum și din cea a specialiștilor din domeniile în care cei cu  preocupări deosebite acționează.

În urmă cu cinci ani, deci în 2o11, împreună cu prietenul meu, profesorul universitar Lucian Giura am tipărit o carte cu titlul foarte explicit „ PROFILURI MEDIEŞENE”, în două volume în care am făcut modesta încercare de a scoate la lumină „profilurile” unor reprezentanți de seamă  ai vieții economice, politice, sociale, culturale și sportive  din Mediaș și localitățile limitrofe încă de la începuturi și până în prezent.

Din discuțiile avute cu diverși cunoscători ai realităților medieşene din toate mediile sociale, precum și din propria noastră autoanaliză, am ajuns la concluzia fermă că e „loc de mai bine”, ca să folosesc o formulă uzitată în dările de seamă ale organelor de partid înainte de 1989. Cu mâna pe inimă recunosc,  mai sunt aspecte ale „personajelor” cărții tipărite care nu au fost reconsiderate și evidențiate și că, de asemenea, mai sunt  oameni cu alese și nobile preocupări  omiși, pentru care ne cerem mii de scuze. Pe de altă parte, acest mod de a identifica noi și noi persoane cu  variate ocupații reprezintă un izvor nesecat, afirmarea lor fiind o chestiune ce ține doar de timp.Dacă ne gândim și la o emisiune de la un post  de televiziune, având titlul „ Românii au talent”, lesne ne putem da seama, sigur cu o oarecare  marjă de subiectivism că, ceea ce am afirmat mai sus are un sâmbure de adevăr.

Având în vedere cele afirmate mai sus,  îi anunțăm pe cititorii acestui blog că, începând cu materialul prezent, pe parcursul acestui an, într-o pilulă lunară, vom readuce în actualitate și alte date și informații  din viața celor inserați în cartea amintită, dar și cea a altora

Fără nicio discuție, textele materialelor prezentate sub deviza „profilurilor” nu vor fi  acelea din tomul  publicat, deci nici vorbă de un plagiat sau mai bine un autoplagiat, cum se mai întâmplă și pe la alte case, chiar case mai mari, ci vor fi cu totul și cu totul inedite. În privința articolelor înfățișând lucruri  aparținând unor indivizi, realizate prin efortul lor, ținem să precizăm că le vom acorda toată atenția și toată considerația.

Vom începe prezentarea acestor întreprinzători  sub forma unor tablouri, având drept coordonate cele două date existențiale ale oamenilor : luna și data nașterii și luna și data trecerii în neființă.Așadar vom vorbi în cele ce urmează despre cei care au văzut lumina zilei și cei care s-au săvârșit din această lume în luna martie sau , cum i se mai spunea acestei luni în limbaj popular „mărțișor”.

Poetul și artistul plastic IONEL CĂLBUREANU  s-a născut în ziua de 15 martie 1914 în orașul de pe Târnava Mare. A avut diferite ocupații ca muncitor și funcționar în câteva unități economice medieşene. A cunoscut privațiunile celui de al Doilea Război Mondial și ale unei detenții pe o perioadă de doi ani. În paralel „nea Ionel” după cum era gratulat de mai tinerii săi colegi din Cenaclul „Octavian Goga”, și-a încercat atât condeiul, publicând în mai multe publicații periodice, dar și șevaletul și pensula , realizând mai multe tablouri descriptive și portrete. Ca  membru  al cenaclului a participat la ședințele ordinare , precum și la șezătorile grupării amintite. Eforturile sale scriitoricești au fost materializate în ziare și reviste locale și naționale, în culegerile de grup, dar și în cele două plachete : „ Flori de nalbă” ( 1937) și „Mărturisiri lirice” ( 2oo7).
În calitate de pictor a participat la mai multe expoziții de grup. Ionel Călbureanu a practicat o poezie militantă, mustind de dragoste pentru țară, înflăcărată, în ton cu spiritul vremii. Exemplificăm :
„ Iubire e
în palma
pe care v-o întind.
Iubire
îmi e țara
sub licărul de rouă.
Și nu pot deodată
cu brațe numai două,
În brațe s-o cuprind.                                                                    ( „Iubire„ din culegerea „Sentimentul țării, Sibiu, 1973)

Continuăm periplul nostru tot cu un scriitor, de astă dată cu un prozator și dramaturg. Numele său este CONSTANTIN IORGULESCU.  Şi el, un membru important al cenaclului medieșean, care, deși s-a născut la Brăila la 25 martie1929, a trăit în munipiuli Mediaș și a lucrat la Oficiul de calcul al Centralei Gazului Metan până la pensionare, în anul 1989. În Mediaș a și închis ochii definitiv nu cu mulți ani în urmă. Din păcate, nu deținem informații despre moartea scriitorului. Cu Constantin Iorgulescu am fost prieten bun. Când ni se întâlneau pașii, pur și simplu nu mai terminam discuțiile despre viața literară românească și universală. Era un mare admirator și pasionat al literaturii sudamericane. Totodată îmi povestea  cu amănunțime despre închisorile prin care a trecut, despre ce mai are pe masa de lucru. Ca o mărturie a prieteniei mele cu scriitorul  medieşean este volumul de proză scurtă, având un titlu incitant și anume : „ Mămăligă cu fasole”. pe care mi l-a dăruit  cu următoarea dedicație :

„ Domnului Bușoiu Gheorghe, căruia îi dau această carte cu mulțumiri dar și cu gratitudinea  ciudată a amintirii”. 14 mai 1999. ( ss.indescifrabil).

Despre  cărțile lui Constantin Iorgulescu am scris în „Profiluri…”. Remarcam atunci că volumul „Gheorghe” este cartea de capăt a prozatorului. Făceam vorbire de faptul că textul respectiv este o mărturie vie, crudă despre spațiile pușcăriilor prin care a peregrinat, având o singură „vină”, aceea de a fi bănuit  că face parte din mișcarea legionară. O  carte deosebit de interesantă este lucrarea autobiografică „ Memoria ca exercițiu de uitare”, planificată să apară în trei volume din care au apărut doar primele două, iar cel de al treilea fiind  anunțat a fi în curs de apariție. Nu cunoaștem  dacă și acest ultim tom ar fi apărut. Concluzia ce se impune după enumerarea tuturor cărților publicate în decursul vieții este faptul că tematica tuturor textelor scriitorului au fost, în integralitatea lor înrâurite de spațiile de detenție prin care el a fost nevoit și condamnat să trăiască.

Prof. Gheroghe Busoiu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s