Aniversare Argentina Tătaru, poet medieşean

Inginera poet Argentina Tătaru s-a născut în localitatea Deleni, judeţul Mureş, la 13 mai 1965, iar la un an după venirea sa pe lume, părinţii se stabilesc la Mediaş.
Încă de pe băncile şcolii manifestă o înclinaţie puternică spre literatură, fapt ce o determină să frecventeze cenaclul literar al elevilor medieşeni şi să participe cu succes la olimpiadele de limba şi literatura română.
Urmează cursurile liceale la Liceul de matematică-fizică „Axente Sever”, absolvind în anul 1983, iar pe cele superioare la Facultatea forajul zăcămintelor de petrol şi gaze din Ploieşti, obţinând diploma de inginer.
Din 1993 se reîntoarce la Mediaş, unde-şi începe activitatea profesională ca inginer la Societatea Naţională a Gazelor Naturale Romgaz în sectorul ingineriei de zăcământ.
Debutul propriu-zis se produce la jumătatea anului 2001 într-o publicaţie de cultură de primă mărime, revista sibiană „Transilvania”, unde îi sunt publicate şapte poeme. Debutul editorial al poetei se produce fulminant, la sfârşitul aceluiaşi an, 2001, când îşi lansează primul volum de versuri, Parfumul neliniştilor. Acest prim volum a fost prefaţat de cunoscutul critic Mircea Tomuş, care scria următoarele: „În stadiul în care se află acum, poezia Argentinei Tătar este , în primul rând şi mai mult, o problemă de existenţă decât una de expresie. Aşa se face că, autentică poezie fiind, asemenea poeziei eterne, ea este o permanentă întrebare, mai mult întrebare decât răspuns şi mai mult întrebare fără răspuns decât orice altceva. Întrebare fiind, această poezie, contrazicând clişeele uzate despre poezia feminină, minoră şi sentimentaloidă, are curajul de a lua în piept marile probleme, chiar pe cea mai mare dintre toate: «Cu trupul încins de lumină / stelele ştiu să râdă -/ în ecouri de flacără vie. / Vânturi cosmice / schingiuiesc râsul / ce stă să plângă…».” (Mircea Tomuş, Prefaţă la volumul Parfumul neliniştilor)

Începând cu anul 2002 se implică, alături de valoroşi oameni de litere medieşeni, ca: Ioan Veza, Ligia Csiki, Attila Csiki, George L. Nimigeanu, în organizarea „Zilelor revistelor culturale din Transilvania şi Banat”, o manifestare anuală la care participă reviste literare de prestigiu din spaţiul românesc. În acest context Argentina Tătaru, în anul 2003, îşi lansează cel de-al doilea volum de poeme Colecţia de erori care a fost prezentat de poetul şi criticul literar Aurel Pantea: „Argentina Tătaru face parte, prin modul în care gândeşte existenţa, dintre acele naturi poetice şi umane în general, care îşi reprezintă lumea pornind de la o frustrare. Ea reprezintă o conştiinţă poetică ce îşi imaginează existenţa sau îşi problematizează existenţa pornind de la un nucleu de suferinţă… Mi-a atras atenţia tocmai puterea imaginarului ei de a problematiza existenţa imediată. Argentina Tătaru este o poetă absolut remarcabilă.” (Aurel Pantea, „Caietele de la Mediaş”, nr. 1, Mediaş, mai, 2004).

În anul 2004, a fost aleasă redactor al revistei de cultură „Caietele de la Mediaş”, al cărei prim număr a apărut în 2004. În această revistă poeta Argentina Tătaru afirma: „Păstrându-i identitatea peste veacuri, spiritul Mediaşului există pentru inimile care ştiu să-l descopere. Este nevoie de o promenadă, de o zi scursă prin creneluri, de o noapte argintând zidurile însingurate şi de o clipă de poezie. Un oraş în care pieţele poartă nume de regi şi poeţi, poate că invită la reflecţie. Decorul şi întâmplările dintre aceste coline poate vor amprenta sufletele care ştiu să vadă.” (Argentina Tătaru, „Caietele de la Mediaş”, Mediaş, mai, 2004).

tataru argentina
Volumul de poezie ale cunoscutei poete Argentina Tătaru există în fondul de carte al Bibliotecii municipale St.L.Roth Mediaş şi îl puteţi lua acasă sub formă de împrumut.

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

Astăzi îl aniversăm şi pe Johan Carl Lehrer, un mare publicist sas de la sfârşitul secolului XIX-lea – început de secol XX din Mediaş, detalii aici :

https://andreeabooks.wordpress.com/2014/05/13/aniversare-johan-carl-lehrer-publicist-sas-mediesean/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s