Aniversare Otto Folberth, istoric medieşean

S-a născut la 10 iulie 1896 în Mediaş, fiind primul născut din cei cinci copii ai medicului şi stomatologului Dr. Otto Folberth. În anul 1914 absolvă cursurile Gimnaziului din localitatea natală, dobândind şi Diplomă la Examenul de maturitate susţinut.
Participă voluntar la conflictele militare din timpul Primului Război Mondial, iar după terminarea acestuia, studiază germanistica şi romanistica (franceza), filosofia, istoria artei şi teologia la Universitatea din Budapesta, Berlin, Heildelberg şi Cluj. După absolvirea Facultăţii activează ca suplinitor de germană şi franceză la Liceul medieşean, pentru ca în anul următor să se titularizeze pe acest post. Perseverenţa ştiinţifică îi este încununată la 24 iunie 1922, dată la care obţine doctoratul în filozofie cu „Summa cum laude” (specializarea principală germanistică şi secundară – filozofie şi estetică), la Universitatea din Cluj cu teza intitulată Meister Eckehart und Laotse având coordonator ştiinţific pe prof.univ.dr.Gustav Kisch. Teza avea să vadă lumina tiparului, anul următor (1925), la Meinz, în Germania.

Continuându-şi activitatea didactică, funcţionează şi ca director al Liceului Stephan L.Roth din Mediaş între anii 1933 – 1938, şi apoi, până în 1947 din nou profesor predând disciplinele germană, franceză şi teologie.

Un moment de cotitură se produce în viaţa lui Folberth în anul 1947 când însoţit de soţie şi fiică părăseşte România şi se stabileşte în Austria, la Salzburg, unde, în anul următor activează în cadrul lui „Österreichische Forschungs – Institut für Wirtschaft und Politik” pe care-l va conduce între anii 1949 – 1945, fiind în acelaşi timp şi redactor şef al publicaţiei acestui Institut de cercetare – „Berichte und Informationen”. În anul 1954 părăseşte postul şi Institutul ducând o viaţă ştiinţifică privată, extrem de intensă până la o vârstă înaintată.

În lunga-i sa viaţă, Folberth a fost fondator ori membru în cadrul a numeroase organizaţii: fondator al asociaţiei culturale”Deutsche Buchgilde in Rumäniei” (1930) şi preşedintele acesteia în anii 1930-1935 (organizaţia avea scopul de a încuraja scrisul german din România prin premierea celor mai bune cărţi literare scrise la noi şi prin editarea lor. A contribuit foarte mult la răspândirea literaturii transilvano-germane din perioada vieţii sale).

Între anii 1931 – 1934, Otto Folberth a activat în calitate de preşedinte al Asociaţiei culturale „Mediascher Deutscher Bühenverein” şi de la această dată (1934), preşedinte de onoare al acestei societăţi. Stilul lui de teatru pe care şi l-a creat „Mediascher Deutscher Bühenverein” prin activitatea sa a influenţat simţitor toate scenele germane din Ardeal având chiar şi un ecou în Germania. Ca urmare a succeselor dobândite prin intermediul acesteia, la 1934, i-a fiinţă aşa-numitul „Verband siebenbürghish-deutshcer Laienbühner”, condus de către Otto Folberth şi Teatrul german din România („Deutsche Landestheater in Rumäniei”), condus de Gustav Ongzerth.

Folberth a activat în calitate de membru în comitetul „Asociaţiei pentru sprijinul Muzeului Brukenthal din Sibiu” (Gesellschaft der Freundes des Baron fon Brukenthalischen Museums) şi în comitetul „Asociaţiei pentru studiul Transilvaniei” (Verein für siebenbürghische Landes kunde). În anul 1952, este secretar de onoare al secţiunii austriece a Asociaţiei europene pentru studiul problemei refugiaţilor = AER – Association Européenne pour l’Etude du Problème des Réfugiés cu sediul la Salzburg; ceva mai târsiu, devine cofondator şi până în 1969, secretar onorific şi mai apoi preşedinte de onoare (secţia autriacă) al societăţii AWR – Association for the Study of the World Refugee Problem cu sediul în Vaduz – Lichtenstein. A fost membru în ştaful de conducere al asociaţiei Vereins des Siebenbürgner Sachsen in Salzburg şi referent cultural al Landsmannschaft-ului în Austria.

Încă din anul 1957, Folberth activa în calitate de membru corespondent al „Südostdeutschen historischen Kommission”; din 1962 se numără printre membrii fondatori ai asociaţiei „Arbeitkreises für Siebenbürghische Landeskunde” al cărei membru de onoare a fost desemnat în anul 1972; din anul 1964 este iniţiatorul seriei de bibliografie transilvană „Siebenbürghische Bibliographie” (despre teritori şi oameni) înşirate în peste 300 de numere din publicaţia „Siebenbürghische Zeitung”.

Otto Folberth a activat fructuos şi în domeniul publicistic, fiind membru în redacţiile unor publicaţii ştiinţifice sau chiar conducând cu măiestrie astfel de apariţii tipografice: director la „Deutsche Forschung in Südosten”. Zeitschrift des Forschungs-Institut (ianuarie 1942 – iunie 1944) ce apărea la Sibiu (unul din redactorii acestei publicaţii era dr. Gustav Gündisch); Folberth a fost colaborator de bază, îndelungată vreme, la publicaţia întemeiată şi condusă de către Heinrich Uillich din anul 1924, Kungsor dar şi editor la Mitteilungen der Deutschen Buchgilde in Rumänien, Sibiu (1933-1934).

Pentru întreaga lui activitate care-i încununează strălucita carieră de dascăl, istoric literat, om politic; în timpul derulării celor două razboaie mondiale, Folberth a primit o serie de distincţii atât austro-ungare, germane cât şi româneşti: Das Signum laudis I (1916) şi II (1917) cu spade, „Karl-Truppen-Kreuz”, „Steaua României” cu spada în rang de cavaler”Virtutea militară” (1943), Crucea de Fier clasa a II-a (1943) şi „Das Krimschild” (1943). În anul 1955 a primit premiu pentru manuscrisul unui roman „Das Stundenglas” de la Südostdeutschen Kulturwerkes din München.

După o grea şi îndelungă boală, moare la 5 noiembrie 1991 şi este înmormântat în cimitirul comunal din Salzburg.

folberth otto
Celor interesaţi de cercetarea lucrării “Stefan Ludwig Roth şi raporturile lui cu românii”, consultaţi fondul de carte existent al Bibliotecii municipale Stephan Ludwig Roth din Piaţa Regele Ferdinand I, Nr.1, Mediaş.

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011

2 Comments Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s