Aniversare Ioan Adam, scriitor medieşean

Criticul şi istoricul literar s-a născut în Mediaş la 19 august 1946, fiind stabilit de mai mulţi ani în capitala ţării. A urmat studiile primare şi gimnaziale la Şcoala Generală nr. 1, azi Şcoala „M. Eminescu”, şi cele medii la Liceul „St.L. Roth” (clasele VIII-X) şi Liceul „Axente Sever”. Dovedind aptitudini deosebite pentru umanistică, în anul 1964 a devenit student al Facultăţii de Limba şi Literatura Română a Universităţii Bucureşti. A absolvit facultatea în anul 1969. Şi-a desăvârşit studiile prin obţinerea doctoratului în anul 2000, susţinându-şi teza cu tema: Ideologia literară a lui Duiliu Zamfirescu, la aceeaşi universitate din Capitală.

După terminarea studiilor superioare, dl. Ioan Adam s-a dedicat publicisticii, îndeosebi celei culturale. Astfel, în două perioade, de câte cinci ani fiecare (1969-1974 şi 1983-1988), funcţionează ca redactor la Secţia „Culturală” a ziarului „Scânteia”. Între cele două „cincinale”, pe dl. Ioan Adam îl găsim ca şef al secţie Cultură de la „Scânteia tineretului” (1974-1983).
Între anii 1988-1991 lucrează ca lector principal I la una din cele mai prestigioase instituţii editoriale, Editura Eminescu.
După evenimentele din decembrie 1989, dl. Ioan Adam îşi continuă activitatea, mai întâi în presa scrisă, apoi în cea vorbită. Prin urmare e publicist comentator în secţia Cultură a ziarului „Adevărul” (1991-1992), publicist la ziarul „Parlamentul” (1992-1993) şi redactor la cotidianul „Vocea României” (1993-1996).
Din anul 1996 şi până în prezent e realizator şi coordonator de programe culturale la Radio România în cadrul Redacţiei Literatură-Arte a Societăţii Române de Radiodifuziune.

Ioan Adam a debutat în revista „Lumea”, un periodic lunar de politică externă, în 1964. A mai colaborat la următoarele publicaţii: „Adevărul literar şi artistic”, „Amfiteatru”, „Contemporanul”, „Luceafărul”, „Săptămâna”, „România literară” (toate din Bucureşti); „Astra” (din Braşov), „Argeş” (din Piteşti), „Convorbiri literare”, „Cronica” (ambele din Iaşi), „Basarabia” (din Chişinău), „Tribuna” şi „Steaua” (din Cluj), „Transilvania” (din Sibiu) şi altele.

În peisajul criticii şi istoriei literare Ioan Adam are un loc bine definit. Spaţiul este cu totul insuficient pentru a scoate în evidenţă întreaga sa activitate referitoare la o galerie extrem de largă de scriitori români şi străini ca: Emile Zola, Gustave Flaubert, D’Anunzio, Lev Tolstoi, Guy de Maupassant, Mihail Sadoveanu, T. Arghezi, Ion Pillat, Marin Preda, Duiliu Zamfirescu, Gh. Brăescu, Nicolae Olahus, Camil Petrescu, ionel Teodoreanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Platon Pardău şi mulţi alţii. Acestora (şi altora, n.n.), „le-a consacrat ediţii însoţite de prefeţe, postfeţe, tabele cronologice, dosare critice, bibliografii, toate redactate sub semnul rigorii documentare şi al subtilităţii argumentării” (Andrei Nestorescu, Ioan Adam, în “Dicţionarul general al literaturii române”, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti.).

Pentru bogata şi diversificata sa activitate, Ioan Adam este membru al mai multor organizaţii profesionale. A fost ales membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Societăţii Ziariştilor din România şi al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. De asemenea, este membru al Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor.
În luna aprilie 2005 am avut privilegiul de a-i face o vizită domnului Ioan Adam şi de a-l cunoaşte în impresionanta-i bibliotecă, şantierul său de lucru. O reală bucurie mi-a produs dăruirea ultimei sale cărţi intitulată “Zidul şi litera”, cuprinzând eseuri de critică şi istorie literară pe care şi-a pus următoarea dedicaţie:

„Domnului Profesor,
Buşoiu Gheorghe,
Aceste inscripţii pe un zid cu temeliile în Ieri şi cornişa în Azi, cu sentimente de preţuire şi solidaritate concitadină.
Ioan Adam, 9 aprilie 2005.”

Ca vlăstar al Mediaşului, născut şi crescut în acest oraş, Ioan Adam, fără nici o discuţie, este una din figurile cele mai prestigioase care, prin realizările sale pe tărâmul publicisticii şi eseurilor de critică şi istorie literară se bucură de stima şi respectul concetăţenilor săi.

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

adam ioan        adam ioan 2       Adam ioan 1

Volumele criticului şi istoricului literar medieşean Ioan Adam se găsesc în fondul de carte al Bibliotecii “St.L.Roth” Mediaş.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s