Aniversare Adrian Matei, artist plastic şi scriitor medieşean

Artistul plastic Adrian Matei s-a născut la 21 august 1967 în comuna Negreşti din judeţul Vaslui. A urmat şcoala generală în localitatea natală şi în Capitală, după care Liceul „Electronica”, fiind absolvent în anul 1985, iar din anul 1991 se stabileşte în Mediaş.
Adrian Matei şi-a desfăşurat activitatea profesională în unele societăţi vasluiene.
În anul 2000 inaugurează primul Club Young’s Men International din România la Mediaş, în următorii doi ani fiind şi preşedintele acestui club şi membru al Lions Club Mediaş.

Artistul plastic Adrian Matei şi-a început activitatea artistică în anul 1988 când participă împreună cu un alt artist amator, medicul Nicolae Dumitraşcu, la o expoziţie organizată la Casa de Cultură din localitatea natală. Cei doi, împreună cu alţi plasticieni şi creatori populari participă şi în 1989 la următoarea ediţie (a VII-a) a „săptămânii culturale negreştene”. Despre prezenţa plasticianului un important critic literar ieşean afirma: „Îndrăgostit de lemn, Adrian Matei polizează metafore din nuc şi paltin, mângâind volumele până ce, renunţând la rigiditatea lor vegetală, încep să devină calme şi expresive. E o sculptură mică, alternanţă de planuri îmbinate predilect spre a sugera acea formă abstractă ce-i va ajuta pe privitori să viseze structuri concrete” (Aurel Leon, Vitralii – Artele frumoase la Negreşti, în „Cronica”, anul XXIV, nr. 29 (1225), Iaşi, 21 iulie 1989, p. 8.).

Creaţia plastică a plasticianului este diversă, concretizată în: lucrări de pictură şi sculptură, grafică pentru cărţi şi publicaţii periodice, ex-librisuri pentru biblioteci private, lucrări de design pentru reclame şi cataloage industriale, afişe de spectacole, expoziţii, plachete, banere omagiale şi multe altele.
Despre polivalenţa creaţiei sale, însuşi artistul mărturiseşte într-un dialog avut cu un gazetar medieşean, Milu Oltean: „Lucrez şi expun de 16 ani, timp în care am trecut prin tot ce se putea în domeniul artei, de la pictură, sculptură, artă decorativă, bijuterie artistică, design vestimentar, grafică de carte şi până la prototipuri de obiecte decorative, destinate comerţului turistic” (Milu Oltean, Istoria Mediaşului în piele, lemn şi gravuri, în „Obiectiv medieşean”, Anul I, nr. 39, Mediaş, 7.IV.2004, p. 4.)

Activitatea expoziţională a artistului plastic Adrian Matei este extrem de bogată, participând cu lucrări la numeroase expoziţii naţionale şi internaţionale.: Mediaş, Vaslui, Arad, Bucureşti, Iaşi, dar şi la Osaka (Japonia), Bremen (Germania) etc.

La manifestările literar-artistice prilejuite de desfăşurarea zilelor revistelor culturale din Transilvania şi Banat, Adrian Matei a luat parte cu cea mai mare însufleţire. Despre creaţiile acestuia, expuse la ediţia a II-a (2002), scriitorul ieşean Liviu Papuc nota: „pe simezele Mediaşului pot fi admirate creaţiile sensibile şi inteligente ale lui Adrian Matei” (Liviu Papuc, Între Iaşi şi Mediaş, în „Cronica” (serie nouă), Anul XXXVIII, (1525), nr. 1, Iaşi, ianuarie 2003, p. 19.).
Artistul plastic Adrian Matei s-a dedicat şi scrisului, cărţile publicate fiind foarte apreciate de către cunoscătorii din domeniu.
Prin bogata şi complexa activitate desfăşurată pe tărâmul artelor plastice, Adrian Matei şi-a câştigat un binemeritat prestigiu printre numeroşii colecţionari de artă din ţară şi din străinătate.

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

matei adrian        MATEI        matei adrian 1  

Pentru cei interesaţi de volumele scriitorului şi artistului plastic Adrian Matei consultaţi fondul de carte al Bibliotecii “St.L.Roth” Mediaş, din Piaţa Regele Ferdinand I, Nr.I, Mediaş.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s