Aniversare doctor inginer Dumitru Chisălită, cercetător medieşean

Dr. ing. Dumitru Chisăliţă se naşte la 23 august 1973 în municipiul Mediaş. Beneficiind de faptul că Mediaşul a devenit oraş universitar, Dumitru Chisăliţă a urmat toate ciclurile şcolare, începând cu clasele elementare şi terminând cu cele superioare în localitatea de baştină.

Ultimele două trepte, studiile medii şi studiile superioare, le-a urmat la Liceul „St. L. Roth”, respectiv Colegiul pentru Exploatarea şi Valorificarea Gazelor Naturale, Mediaş, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, promoţia 1995. După absolvirea colegiului a urmat Facultatea de Inginerie la aceeaşi universitate, promoţia 2000. Dar pentru Dumitru Chisăliţă dorinţa de a învăţa şi a se perfecţiona mereu nu are un punct terminus: a urmat un curs postuniversitar la universitatea sibiană în colaborare cu Universitatea Illinois (SUA) cu tema „Dinamica cercetării de marketing” (1999) şi tot aici a obţinut un masterat în 2002 cu specializarea „Valorificarea gazelor naturale”. A mai urmat cursuri postuniversitare la Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti şi la Universitatea Transilvania din Braşov. În 2003 şi-a dat doctoratul susţinând teza cu tema: Contribuţii la evaluarea parametrilor tehnici, economici şi comerciali ai transportului gazelor naturale prin conducte.

A mai urmat alte cursuri de perfecţionare ca: la Romgaz perfecţionare în tehnica de sudare în PE, la firma Wavin (Olanda) în execuţia şi întreţinerea reţelelor de PE Wavin (1997). A obţinut autorizaţia de proiectare, execuţie, întreţinere şi exploatare a reţelelor de distribuţie gaz Gradul I Oţel şi PE (1997) ş.a.
Deşi proaspăt absolvent a numeroase cursuri universitare şi postuniversitare, tânărul inginer se bucură de o frumoasă activitate în sectorul în care s-a angajat începând cu septembrie 1995. Romgazul RA este societatea în care dr.ing. Dumitru Chisăliţă şi-a făcut intrarea în profesie, societate la care lucrează şi în prezent.

Deşi „prins” cu o sumedenie de probleme în cadrul serviciului, cercetătorul Dumitru Chisăliţă găseşte timpul necesar de a se ocupa şi cu unele lucruri legate de urbea natală, fiind membru fondator al Asociaţiei culturale „Mediaşul Nostru” şi redactor al „Buletinului” trimestrial al asociaţiei.

Până în prezent activitatea publicistică a domnului dr. ing.Dumitru Chiseliţă este extrem de bogată şi variată prin lucrările de referinţă, articole şi studii, file şi cărţi publicate. De asemenea a participat şi şi-a prezentat rezultatele cercetărilor ştiinţifice la Congrese şi Sesiuni de comunicări ştiinţifice internaţionale şi naţionale.

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

chisalita dumitru si piteiu marcel adrian         chisalita dumitru

Volumele cercetătorului medieşean Dumitru Chisăliţă există în fondul de carte al Bibliotecii municipale St.L.Roth Mediaş şi le puteţi lua acasă sub formă de împrumut.
La mulţi ani şi succes în continuare.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s