Comemorare Michael Weiss, istoric şi umanist sas

poza251
Dând credit inscripţiei realizate de autor pe un epitaf păstrat, ca realizat în anul 1586, în grădina casei părinteşti din Mediaş, pe vremea când el avea şaisprezece ani, rezultă că Michael Weiss s-a născut în anul 1570 infirmându-se astfel anul 1569, susţinut de unele surse biografice cunoscute. Se cunoaşte faptul că în 1583 el studia la Colegiul iezuit din Cluj unde aprofundează limba maghiară, alături de cele clasice, dar şi teologia şi arta poetică. După doi ani de studiu revine la Mediaş pentru ca la scurt timp după decesul tatălui său să întreprindă o lungă călătorie prin Europa poposind la Praga, Viena, Heidelberg.
La 21 martie 1589, Rudolf al II-lea, printr-un decret imperial, l-a înnobilat pe Michael Weiss alături de fraţii săi, actul de înnobilare fiind redactat pe numele „Michael Weiss aliter feier de Megyes”. Revine în Transilvania în 1590, se stabileşte la Braşov unde ocupă, pe rând, funcţii de notar, consilier .şi, în anul 1612, pe cea de judecător regal.
Este implicat într-o serie de mari evenimente ale epocii sale: participă la cucerirea cetăţii Giurgiu (1595), se află în fruntea soliei ardelene care încheie un tratat de alianţă între Transilvania şi Ţara Românească (5 august 1605, la Târgovişte).

Umanist de o aleasă erudiţie, iscusit diplomat şi om politic, Michael Weiss şi-a pus întreaga sa capacitate fizică şi intelectuală în slujba ideii de apropiere, de colaborare dintre saşi şi români. Este autorul unui jurnal autobiografic, o valoroasă operă istoriografică din această primă perioadă distinctă a istoriografiei săseşti transilvane, care surprinde principalele evenimente petrecute în timpul vieţii sale şi la care, sub o formă sau alta, el a fost părtaş.

În al său jurnal este amănunţit descrisă competiţia dintre G. Basta şi Moise Szekely Secuiul pentru conducerea Transilvaniei, cucerirea Mediaşului şi a Sighişoarei, uciderea în iulie 1603, a rivalului lui Basta. Tot aici este descrisă amănunţit misiunea pe care autorul o îndeplineşte, în octombrie 1604, la curtea domnitorului Radu Şerban cu scopul încheierii unui tratat de pace. Cu acest prilej, Weiss realizează şi un excelent tablou descriptiv al voievodului român.

Moare în bătălia de la Feldioara la 16 octombrie 1612, în lupta braşovenilor, alături de care se afla, contra lui Gabriel Báthory. Braşovenii l-au omagiat şi printr-o medalie ce poartă următoarea inscripţie: „A făcut ceea ce era dator să facă faţă de patrie” – Maja Philippi, Michael Weiss (1569-1612), în Taten und Gestalten (Bilder aus der Vergangenheit der Rumäniendeutschen), vol. I, p. 125.

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s