Aniversare Adrian Andrei Rusu, istoric şi cercetător medieşean

Istoricul Adrian Andrei Rusu se naşte la Mediaş, la 8 noiembrie 1951, studiile primare şi liceale urmându-le în localitatea natală, iar cele universitare la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, promoţia 1974. Şi-a dat doctoratul în Istoria medie a României cu o teză legată de fortificaţiile timpurii din Transilvania, susţinută în 1987 şi având ca îndrumător ştiinţific pe acad. Ştefan Pascu. În anul imediat următor, este încadrat cercetător la Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca al Academiei Române. Actualmente este cercetător ştiinţific principal I la institutul amintit mai sus.
Dr. Adrian Andrei Rusu a fost cadru universitar asociat la Universitatea „Babeş-Bolyai” unde a predat: cursuri de istorie generală; cursul „Istoria culturii materiale şi „Arheologie medievală”; cursul „Istoria fortificaţiilor medievale”. La Universitatea „1 Decembrie” Alba Iulia a predat Cursul de „Istorie medievală generală”.
Istoricul A. A. Rusu este membru în mai multe comisii naţionale şi internaţionale ca: membru al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, al Comisiei Naţionale de Arheologie, al Institutului de Heraldică şi Genealogie „Sever Zotta” din Iaşi, al Comitetului Permanent al Asociaţiei Internaţionale „Castrum Bene”- care se ocupă cu cercetarea cetăţilor din Europa Centrală şi de Est, iar din 1998 este preşedinte al Asociaţiei Arheologilor Medievişti din România
Activitatea publicistică a istoricului medieşean este extrem de vastă, publicând numeroase volume, articole, studii, materiale ştiinţifice, recenzii, prezentări etc., aducând o însemnată contribuţie la îmbogăţirea tezaurului ştiinţei istorice româneşti.
De asemenea este redactor fondator al revistelor: „Ephemeris Napocensis”, „Medievalia Transilvanica” şi „Arheologie Medievală” şi iniţiator al cunoscutului site dedicat istoriei medievale medievistica.ro, binecunoscut printre specialiştii în domeniu.
Putem afirma cu certitudine că domnul prof. dr. Adrian Andrei Rusu este un excelent specialist în istoria medievală în acord cu cronologia istoriei Europei.

Bibliografie : Buşoiu Gheorghe şi Lucian Giura “Profiluri medieşene”, Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

rusu a.a. cartea se afla la muzeu
Volumul “Castelarea Carpatică” se află în biblioteca documentară a Muzeului municipal Mediaş, unde domnul prof.dr.A.A.Rusu a donat o importantă colecţie de carte ştiinţifică din domeniul istoriei şi arheologiei.

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s