Aniversare Mircea Vâlcu, scriitor medieşean

Domnul senator şi profesor Mircea Vâlcu se naşte la 14 noiembrie 1930 în oraşul Bălţi, în actuala Republica Moldova, studiile universitare absolvindu-le la Facultatea de Filologie din Cluj în anul 1954.
Funcţionează ca profesor în comuna Frumuşeni din judeţul Argeş, după care îl găsim între anii 1963-1965 ca director al Bibliotecii raionale Mediaş. Începând cu anul 1965 şi până la pensie Mircea Vâlcu a funcţionat ca profesor la Liceul „St. Ludwig Roth”, fiind un remarcabil dascăl al prestigioasei şcoli, dobândind distincţii şi toate gradele didactice. A îndeplinit diferite funcţii între care cea de director şi de metodist judeţean. În calitate de profesor înfiinţează şi conduce un valoros şi activ cenaclu al elevilor, căruia în mod simbolic i-a dat numele de Cenaclul „Lanuri”, după numele revistei care a funcţionat între cele două războaie mondiale la Mediaş. Multe din creaţiile elevilor au fost publicate în revistele „Tribuna” (Cluj) şi „Transilvania” (Sibiu).
Anul de graţie 1989 marchează o nouă etapă în viaţa şi activitatea profesorului Mircea Vâlcu. Se înscrie în P.U.N.R., formaţiune politică ce ia naştere imediat după evenimentele din 22 decembrie. În scurtă vreme devine unul din membrii marcanţi ai acestui partid, reuşind datorită largului prestigiu de care se bucură în municipiul de pe Târnava Mare să intre în Parlamentul ţării, mai întâi ca senator, apoi, în cea de a doua legislatură, în calitate de deputat. Perioada parlamentară se încheie la alegerile din 2000.
Cele două cărţi publicate, una despre revista de cultură „Lanuri”, cealaltă o antologie de versuri, constituie, suntem siguri, doar un început, un început deosebit de promiţător pentru alte tipărituri viitoare. Cea de-a doua carte este dedicată Transilvaniei. Despre această a doua carte, criticul Mircea Tomuş notează în prefaţă: „Transilvania este o realitate umană şi materială, geografică şi istorică atât de bogată şi tainică încât merită biblioteci întregi de poezie. Cartea pe care a alcătuit-o profesorul Mircea Vâlcu reprezintă o componentă sinceră şi meritorie a unei astfel de biblioteci.” (Mircea Tomuş, Prefaţă, în „Transilvanie…Transilvanie…”, Cluj-Napoca, 2002, p.8.)

La sfârşitul lunii iunie 2016, fostul senator si deputat în Parlamentul României, prof. Mircea Vâlcu, încetează din viaţă la vârsta de 86 de ani.

Bibliografie : Buşoiu Gheorghe şi Lucian Giura “Profiluri medieşene”, Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

valcu mircea lanuri            valcu mircea transilvanie, transilvanie

Volumele scriitorului Mircea Vâlcu le găsiţi în fondul de carte al Bibliotecii municipale St.L.Roth Mediaş şi le puteţi lua acasă sub formă de împrumut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s